Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus

Een goede werkplek

Een werkplek bestaat uit een bureau, stoel en apparatuur (denk aan een laptop/desktop). De omgeving, verlichting, geluid en het binnenklimaat zijn van invloed op de werkplek. Een goede werkplek legt de basis om gezond met een beeldscherm te kunnen werken.

arbocatalogus beeldschermwerk een goede werkplek

Zo doe je het 

Richt werkplekken ergonomisch verantwoord in

Neem ergonomische eigenschappen als criterium mee bij de aanschaf van nieuw meubilair en koop zo mogelijk bij knelpunten beter meubilair. 

Instellen van een werkplek is maatwerk

Het is belangrijk om een werkplek in te stellen op grond van lichaamsafmetingen en het soort werk. Dit doe je stap voor stap: eerst je stoel, dan je bureau en tot slot je beeldscherm, toetsenbord en muis.

Zorg ook voor een goede werkomgeving

Goede verlichting, een prettig binnenklimaat zonder last van geluid. Ga na of de kantooromgeving voldoet aan deze richtlijnen. Ontbreken er zaken of zijn ze niet op orde? Ga in gesprek met betrokkenen om tot oplossingen te komen. 

Dit artikel is onderdeel van