Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wie is verantwoordelijk?

Het bieden van bescherming tegen de gevaren van lichamelijke overbelasting is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de werkgever. Hij moet de risico's voor de gezondheid van medewerkers goed in kaart brengen. Op basis daarvan moet hij maatregelen nemen om de risico's te voorkomen of te beperken. De OR/PVT ziet hierop toe.

Volgens de Arbowet moet de werkgever de werkplek zo inrichten dat zware of verkeerde fysieke belasting zo veel mogelijk wordt voorkomen. Ook moet hij maatregelen nemen om de frequentie van bukken en tillen zo laag mogelijk te houden en medewerkers voorlichting geven. Het is van groot belang dat deze voorlichting regelmatig wordt herhaald.

Rol van de werknemer

Het voorkomen van fysieke overbelasting hoort bij een professionele werkhouding. Professionals dienen gebruik te maken van de informatie over de ergonomische richtlijnen en hulpmiddelen die door de werkgever worden geleverd, evenals het volgen van door de werkgever georganiseerde instructiebijeenkomsten om bijvoorbeeld een goede tiltechniek aan te leren. Als bepaalde werksituaties problemen opleveren, moeten ze dit melden bij de werkgever en/of OR/PVT.

Eigen verantwoordelijkheid

Werknemers zijn verplicht de hulpmiddelen te gebruiken die hun werkgever ter beschikking stelt. Als het meubilair en de inrichting van de werkruimtes in orde zijn, is het de verantwoordelijkheid van de medewerker hier ook goed mee om te gaan.

Ook thuis verrichten medewerkers vaak veel lichamelijk belastende werkzaamheden. Ze stofzuigen met een gebogen rug, tillen kinderen op de fiets, kijken onderuitgezakt tv of zitten lang achter de computer. Natuurlijk mogen we best eens iets in een verkeerde houding doen. Ons lichaam kan dat best aan. Maar voor mensen die ook in hun werk lichamelijk zwaar worden belast, kan de combinatie werk en privé net te veel zijn. Een werkgever kan medewerkers niet helpen om dit te voorkomen. Een medewerker is zelf verantwoordelijk voor de balans tussen werk en privé.

Terug naar de arbocatalogus