Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waterpokken

 • Ziektebeeld
  Bij kinderen: onder andere huiduitslag met blaasjes. Bij volwassenen kan er sprake zijn van een uitgebreider medisch beeld en gordelroos. De verwekker van de ziekte is het Varicella Zoster Virus.
 • Wijze van besmetting
  Door contact met (kapotte) huidblaasjes, besmette materialen en druppels in de lucht.
 • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  6 tot 19 dagen. 
  Twee dagen voordat er sprake is van klachten, is iemand al besmettelijk voor anderen.
 • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
  • Goede voorlichting. 
  • Meer dan 2 meter afstand houden tot de bron. 
  • Weren van familieleden van een ziek kind of zieke cliënt. 
  • Als iemand waterpokken of gordelroos heeft: afstand houden of weren van de werkvloer totdat de blaasjes zijn ingedroogd. 
  • Handhygiëne
  • Hoest- en nieshygiëne
  • Gebruik van handschoenen bij contact met open huidblaasjes (niet-steriele wegwerphandschoenen van bijvoorbeeld latex, pvc, polyethyleen of nitril).
 • Vaccinatie
  ​Vaccineren is mogelijk, maar wordt alleen in bijzondere situaties gedaan. Neem voor vragen contact op met uw bedrijfsarts.
 • Maatregelen in geval van besmetting
  • Uitzieken en rekening houden met het feit dat zolang de blaasjes nog niet zijn ingedroogd er risico is voor derden. 
  • Goede voorlichting.
  • Meer dan 2 meter afstand houden tot de bron. 
  • Weren van familieleden van een ziek kind of zieke cliënt. 
  • Weren van medisch kwetsbaren, zoals zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen zonder antistoffen moeten worden geweerd van de werkvloer tot 10 dagen na de eerste tekenen van de infectie en/of het indrogen van de blaasjes.
  • Handhygiëne
  • Hoest- en nieshygiëne
  • Gebruik van handschoenen bij contact met open huidblaasjes (niet-steriele wegwerphandschoenen van bijvoorbeeld latex, pvc, polyethyleen of nitril).
 • Meldingsplicht
  De waterpokken zijn geen meldingsplichtige ziekte.
 • Risicogroepen
  • Volwassenen en bejaarden in slechte gezondheidstoestand.
  • Iedereen die geen waterpokken heeft doorgemaakt. Dit zijn met name mensen afkomstig uit niet-Europese landen waar waterpokken minder voorkomen.
  • Zwangere vrouwen die geen waterpokken hebben doorgemaakt. Het virus kan schade veroorzaken aan het pasgeboren kind. Extra beleid voor zwangere vrouwen is dan ook aangewezen. Zwangere vrouwen zonder antistoffen moeten worden geweerd van de werkvloer tot 10 dagen na de eerste tekenen van de infectie en/of het indrogen van de blaasjes. Zie ook preventief controleren van de antistoffen in het bloed en Maatregelen bij zwangerschap en borstvoeding.
 • Synoniemen
  Varicella, gordelroos

 

Terug naar de arbocatalogus