Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wat is werkdruk

Werkdruk ontstaat als de hoeveelheid werk (belasting) groter is dan het draagvermogen van de medewerker (belastbaarheid). Werkdruk kan meerdere oorzaken hebben zoals:

 • De organisatie stelt eisen die de capaciteiten van de medewerker te boven gaan.
 • De medewerker heeft te weinig tijd om zijn werkzaamheden goed uit te voeren.
 • De medewerker heeft slechts beperkte mogelijkheden om zijn werk zelf te regelen.
 • De medewerker krijgt te weinig steun om aan de gestelde eisen te voldoen.

Werkstress

Werkdruk draait om tijd en de organisatie van werk. Werkstress ontstaat als een medewerker langere tijd niet aan de gestelde eisen kan voldoen of zichzelf daartoe niet in staat acht. De reactie daarop noemen we stressreacties. Stress is dus de reactie op werkdruk en is persoonsgebonden.

Stressreacties kunnen zich op verschillende manieren uiten:

 • Lichamelijke klachten (vermoeidheid, maag-darmklachten, zweten, duizeligheid, hartkloppingen).
 • Emotionele klachten (ontevredenheid, stemmingswisselingen, prikkelbaarheid, onzekerheid).
 • Gedragsmatige klachten (ongelukjes, agressie, vaker ziekmelden, slecht presteren).
 • Cognitieve klachten (verstrooid, vergeetachtig, besluiteloos, ongeïnteresseerd).

Werkdruk is een belangrijke oorzaak van werkstress en daarmee een risico voor de gezondheid. Maar ook andere zaken kunnen werkstress veroorzaken. Denk aan slechte arbeidsverhoudingen, werkonzekerheid of een problematische combinatie van werk en privé. Aan werkdruk en werkstress is wat te doen. Essentieel is een goede balans tussen energiebronnen en stressbronnen. Die balans is niet voor iedereen hetzelfde.

Werkplezier

Werkplezier krijgt een medewerker van energiebronnen in het werk. Voorbeelden van energiebronnen zijn:

 • Afwisseling in het benutten van vaardigheden.
 • Regelmogelijkheden/autonomie.
 • Sociale steun van collega's en directe leiding.
 • Feedback over het persoonlijk functioneren.
 • Belang van de taak voor anderen.
 • Leer- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Rolduidelijkheid.
 • Individuele energiebronnen, die voor iedereen verschillend zijn, zoals competenties, optimisme, zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit.

Objectief en subjectief

Bij werkdruk is er sprake van zowel objectieve als subjectieve aspecten. De energiebronnen en stressbronnen zijn vaak objectief meetbaar, maar elke persoon gaat anders met de werksituatie om. De belastbaarheid verschilt per individu. Dit is dus subjectief.

Terug naar de arbocatalogus