Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Wat kun je doen als teammanager?

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Stap 1. De situatie onder ogen zien

Startpunt is een goede analyse van de oorzaken van werkdruk en de mogelijkheden om werkplezier te vergroten. Hieronder een overzicht.

Veel voorkomende oorzaken van werkdruk zijn:

 • De hoeveelheid werk.
 • Verstoringen van het werk.
 • De mentale of fysieke belasting van het werk.
 • Hoge taakeisen en/of gebrek aan competenties.
 • Balans tussen werk en privé.
 • Omgang met collega's en leidinggevenden.
   

Veel voorkomende bronnen van werkplezier zijn:

 • Afwisseling in het benutten van vaardigheden.
 • Regelmogelijkheden/autonomie.
 • Sociale steun van collega's en directe leiding.
 • Feedback over het persoonlijk functioneren.
 • Belang van de taak voor anderen.
 • Leer- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Rolduidelijkheid.

Stap 2. Keuzes maken

Als je inzicht hebt in de oorzaken van werkdruk in je organisatie kun je op zoek naar passende oplossingen. Betrek de medewerkers in het bedenken van oplossingen. De weg naar meer werkplezier in je team zit in het aanboren van hulpbronnen van de individuele medewerkers en in de balans tussen willen, mogen, kunnen en moeten. Wil je weten waarom en hoe je als leidinggevende het werkplezier kunt verhogen en vasthouden? Gebruik dan Plezier in Uitvoering voor leidinggevenden.

Stap 3. Handelen

Dat is misschien niet altijd makkelijk. Maar het levert je team veel (werk)plezier op. Willen jullie samen de werkdruk aanpakken en het werkplezier bevorderen? Gebruik dan Plezier in Uitvoering voor teams.

Geef sturing aan jezelf

Hoe zit het met je eigen werkplezier? Van met name middenmanagement, direct leidinggevenden en teamchefs is bekend dat ze een bovengemiddelde werkdruk ervaren. De tips en trucs om werkplezier te laten groeien, zijn in essentie voor leidinggevenden niet anders dan voor medewerkers.

Terug naar de arbocatalogus