Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waar ligt de grens van toelaatbaar gedrag?

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Elke organisatie moet zelf vaststellen wat de grens is voor toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag. Als alle medewerkers hun eigen norm hanteren, bepaalt uiteindelijk degene met de dikste huid wat toelaatbaar is. Hierdoor kunnen werknemers tegen elkaar worden uitgespeeld en is er geen duidelijkheid voor ouders en kinderen.

Als de grens van het toelaatbare duidelijk is, dan is ook helder wanneer werknemers een voorval moeten melden, leidinggevenden een voorval moeten registreren en daders een reactie krijgen.

Stel als organisatie dus specifieke normen en regels op. Doe dit in samenwerking tussen management en medewerkers en betrek eventueel de ouderraad. Het resultaat leg je vast in de Gedragscode en huisregels.

Let op

Maatgevend is niet hoe de pleger het gedrag bedoelt, maar hoe het slachtoffer het gedrag ervaart. Fysiek geweld of ander strafbaar gedrag is natuurlijk altijd ontoelaatbaar en vraagt om aangifte bij de politie.

Terug naar de arbocatalogus