Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Waar kijkt de inspectie naar?

De Inspectie SZW handhaaft de Arbowet. In de Arbowet staat een aantal zaken die elke organisatie geregeld moet hebben op het gebied van infectieziekten:

 • Je organisatie besteedt aandacht aan infectieziekten in de risico-inventarisatie. Belangrijk hierbij zijn ziekten of andere nadelige gevolgen die medewerkers kunnen oplopen of reeds hebben ondervonden.
 • Je organisatie volgt bij het nemen van maatregelen altijd de arbeidshygiënische strategie.
 • Je organisatie neemt voldoende maatregelen om blootstelling aan de legionellabacterie te voorkomen.
 • Je organisatie volgt het protocol voor bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincidenten.
 • Medewerkers gebruiken veilige naaldsystemen als zij een injectie toedienen.
 • Zwangere medewerkers werken niet als er een kans is dat zij blootgesteld worden aan het Rubellavirus (rode hond) of Toxoplasma.
 • Evalueer of de maatregelen effectief zijn.

Wat betekent dit voor je organisatie?

Dit betekent dat je organisatie minimaal een risico-inventarisatie en een Plan van Aanpak moet hebben en dat die aandacht moeten geven aan de bovenstaande aspecten. En dat je dit volgens de regels der kunst goed afstemt met de OR en periodiek actualiseert, want daarmee toon je aan dat er beleid is. Als je in het Plan van Aanpak ook voorlichting en onderricht meeneemt, voldoe je aan de wettelijke eisen.

Meldingsplicht

Organisaties waar medisch kwetsbare groepen verblijven, moeten (een vermoeden van) bepaalde infectieziekten melden bij de GGD. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet Publieke Gezondheid. De meldingsplicht geldt voor:

 • Huiduitslag (vlekjes, pukkels, zweertjes): vanaf 2 gevallen binnen 2 weken in dezelfde groep;
 • Schurft (scabiës): vanaf 3 gevallen in dezelfde groep (bij scabiës crustosa - een zeer besmettelijke vorm van schurft - al bij 1 geval)
 • Maag-/darmproblemen, braken en/of diarree: vanaf 2 gevallen binnen 1 week;
 • Geelzucht: vanaf 1 geval;
 • Andere ernstige aandoeningen die vermoedelijk infectieus zijn: bijvoorbeeld meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

Meer wetgeving

In de Arbowet en het Arbobesluit staat welke mate van bescherming werkgevers moeten bieden zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wil je meer weten over de wetgeving? Kijk dan op www.wetten.nl en zoek op 'biologische agentia'.

Terug naar de arbocatalogus