Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Type werkzaamheden en besmettingsbronnen

Het soort werk dat medewerkers doen, bepaalt welke infectieziekten een risico kunnen vormen.

Klik hier als je wilt weten welke infectieziekten een risico kunnen vormen als:

  • Je werkt met jonge kinderen.
  • Je cliënten of kinderen verschoont, bedden en kleding wast of in contact komt met braaksel, urine of ontlasting.
  • Je werkt met mensen waarbij de hygiëne in het geding is (dak- en thuislozen, verslaafden, etc.).
  • Er in de nabije omgeving van je werk geiten aanwezig zijn.
  • Er op je werkplek een douche of een luchtbehandelingsinstallatie met bevochtigingssysteem aanwezig is.
  • Je samenwerkt met een collega of cliënt die ziek is.
  • Er op je werk een bijt-, krab-, spat-, snij- of prikincident kan voorkomen.

Let op!

De genoemde infectieziekten zijn door preventiemedewerkers geselecteerd als relevant voor onze branche. Zie de lijst dan ook als een hulpmiddel: (lang) niet alle infectieziekten hoeven daadwerkelijk een risico te vormen. Tegelijkertijd hoeft de lijst ook niet volledig te zijn. Een goede beoordeling is maatwerk. Een deskundig adviseur kan je eerste inschatting beoordelen en aanpassen aan het soort werkzaamheden in je organisatie. Deze beoordeling vormt de basis voor de risico-inventarisatie.

Welke medewerkers zijn kwetsbaar?

Het is ook belangrijk de medewerkers die een hoger risico lopen in kaart te brengen. Dit is deels afhankelijk van het soort werk wat ze doen, maar de oorzaak hiervan kan ook buiten het werk liggen. Lees hier verder.

Terug naar de arbocatalogus