Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Schurft

 • Ziektebeeld
  Schurft (scabiës) is een jeukende huidafwijking die kan optreden in situaties waarin mensen dicht op elkaar leven, vaak gecombineerd met onhygiënische omstandigheden.
 • Wijze van besmetting
  • Door direct contact tussen 2 mensen (huid-huidcontact of huid-kledingcontact langer dan 15 minuten).
  • In mindere mate ook via besmette kleding en beddengoed.
 • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  De jeukende klachten beginnen gemiddeld 2 tot 6 weken na besmetting.
 • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
  • Vermijden intensief contact (huid-huidcontact of huid-kledingcontact langer dan 15 minuten). 
  • Goede voorlichting.
  • Handhygiëne.
  • Aanvullende hygiënemaatregelen: 
   • alleen schone werkkleding gebruiken;
   • kleding en beddengoed wassen op minimaal 60°C) of 3 dagen opbergen in een afgesloten zak;
   • schoonmaken van de huishoudelijke omgeving. 
  • Gebruik van handschoenen is alleen zinvol als u werkt met personen van wie bekend is (of een sterk vermoeden bestaat) dat ze schurft hebben. Gebruik niet-steriele wegwerphandschoenen van bijvoorbeeld latex, pvc, polyethyleen of nitril.
 • Vaccinatie
  Er is geen vaccin beschikbaar
 • Maatregelen in geval van besmetting
  • Gelijktijdige behandeling van de besmette werknemer en alle contactpersonen met een anti-schurftmiddel. Dit is bijna altijd voldoende en dus de belangrijkste maatregel. 
  • Wassen of luchten van kleding en beddengoed van patiënt en contactpersonen. Hiermee wordt de kleine kans op (her)besmetting gereduceerd. 
  • Huishoudelijk schoonmaken van de omgeving. 
  • Jeukvermindering. Anti-schurftmiddelen zijn de enige effectieve middelen om jeuk te verminderen. 
  • Gebruik van handschoenen (niet-steriele wegwerphandschoenen van bijvoorbeeld latex, pvc, polyethyleen of nitril).
  • Als u beroepshalve regelmatig of langdurig intensief huidcontact heeft met mensen, kunt u 24 uur na de behandeling in principe weer aan het werk. De jeukklachten kunnen overigens nog weken tot maanden aanwezig blijven.
  • De maatregelen hebben ook consequenties voor de thuissituatie, daar moeten in principe dezelfde maatregelen genomen worden als op het werk.
 • Meldingsplicht
  Schurft is geen meldingsplichtige ziekte. Zie ook de Toolkit scabiës van het RIVM .
 • Risicogroepen
  Werknemers met een ernstig verzwakte weerstand, zoals werknemers die medicijnen gebruiken die het immuunsysteem onderdrukken.
 • Synoniemen
  Scabies

 

Terug naar de arbocatalogus