Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Q-koorts

 • Ziektebeeld
 • Q-koorts is een zoönose (diergerelateerde) infectieziekte, veroorzaakt door de Coxiella burnetii bacterie. Q-koorts is niet altijd te herkennen. Meer dan de helft van de mensen met Q-koorts heeft geen klachten. De mensen die wel klachten hebben, hebben vaak een griepachtig ziektebeeld. Soms verloopt Q-koorts ernstiger. Dan begint de ziekte in korte tijd met heftige hoofdpijn, hoge koorts en een longontsteking met droge hoest en pijn op de borst.
 • Wijze van besmetting
  De Coxiella burnetii-bacterie kan maanden tot jaren in droog stof overleven. Deze stofdeeltjes ontstaan door ingedroogde moederkoek en vruchtwater (vrijgekomen tijdens de bevalling van jonge geitjes), urine en uitwerpselen. De bacterie overleeft zo in stallen, weilanden, ruwe wol, dierenhuiden en kleding en kan nog jaren nadien besmettelijk zijn. Besmetting van de mens ontstaat door inademen. Dit kan gebeuren bij direct contact (wanneer men zich in de buurt van een geïnfecteerd dier bevindt) of indirect, aangezien de bacterie door de wind tot ver in de omgeving terecht kan komen.

  Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar.

 • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  Tussen 2 en 48 dagen.
 • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
  • Goede voorlichting.
  • Weren van medisch kwetsbare werknemers (zie ‘Risicogroepen’).
  • Handhygiëne
  • Adequate adembescherming met behulp van een mondmasker, zeker als er sprake is van stofontwikkeling (composthopen, stallen). Gebruik een mondmasker uit de FFP3-klasse. Zo’n masker filtert minstens 99% van de gevaarlijke stoffen uit de omgevingslucht.
 • Vaccinatie
  Er is een vaccin, maar dit is niet beschikbaar voor werknemers
 • Maatregelen in geval van besmetting
  Goede gezondheidsmonitoring in de vorm van preventief medisch onderzoek.
  40% van de besmette mensen ontwikkelt klachten. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar.
 • Meldingsplicht
  Q-koorts is een meldingsplichtige ziekte 
 • Meer informatie
  Q-koorts factsheet voor bedrijfsartsen
  Informatie over Q-koorts van het RIVM 
 • Risicogroepen
  • Zwangere vrouwen.
  • Mensen met hartklepafwijkingen, vaatafwijkingen, vaatprotheses, chronische long- en nierziekten, hiv, suikerziekte of afwijkingen in het immuunsysteem.
 • Synoniemen
  Coxiella burnetti, Coxiellosis

 

Terug naar de arbocatalogus