Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Preventief controleren van de antistoffen in het bloed

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Door preventief te controleren of er beschermende antistoffen in het bloed aanwezig zijn, wordt duidelijk of een werknemer beschermd is tegen een bepaalde ziekte, zoals waterpokken, de vijfde ziekte en CMV.

Dit is zowel relevant voor risicolopers (werknemers die door hun beroep besmet kunnen raken) als risicovormers (werknemers die door hun beroep mensen in hun omgeving kunnen besmetten).

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten adviseren dat risicovormers zich onder andere laten vaccineren tegen griep, hepatitis B en kinkhoest.

Terug naar de arbocatalogus