Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

MRSA

 • Ziektebeeld
  Mensen met een normaal functionerend immuunsysteem worden van MRSA (Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus) meestal niet ziek. In geval van een verminderde afweer kunnen er wel ziekteverschijnselen ontstaan, waaronder pussende ontstekingen, abcessen en hartklepontstekingen.
 • Wijze van besmetting
  Door (in)direct contact met besmette mensen of dieren.
 • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  Mede afhankelijk van de kwaliteit van het immuunsysteem. Ongeveer 30% van de mensen is symptoomloos drager van de Stapylococcus Aureus-bacterie. Een klein deel van deze mensen kan besmet zijn met de Meticilline-Resistente Staphylococcus Aureus-bacterie (MRSA).
 • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
  Alleen medische instellingen die zorg verlenen aan kwetsbare cliënten, zoals een medisch kinderdagverblijf, moeten beleid hebben om MRSA buiten de deur te houden. Niet-medische instellingen hoeven niet actief op MRSA te screenen.

  Als kinderen die drager zijn van MRSA of een MRSA-infectie hebben een medisch kinderdagverblijf bezoeken, dient een risico-inventarisatie gemaakt te worden door een arts-microbioloog. Neem hiervoor contact op met uw bedrijfsarts of GGD.

  Op basis van de risico-inventarisatie wordt besloten of een kind met MRSA geweerd moet worden. In medische instellingen geldt: zo snel mogelijk isoleren van mensen met MRSA. Dit is in lijn met het arbeidhygiënisch principe: eerst maatregelen nemen op bronniveau. Als deze bronmaatregelen hebben gefaald, moet worden overgaan tot isolatie, gebruik van handschoenen (niet-steriele wegwerphandschoenen van bijvoorbeeld latex, pvc, polyethyleen of nitril) en behandeling van de besmette medewerker.

  Overige maatregelen:

 • Vaccinatie
  Er is geen vaccin beschikbaar
 • Maatregelen in geval van besmetting
  • Weren van de besmette werknemer van de werkvloer in medische kinderdagverblijven. Geadviseerd wordt hiervoor speciaal verzuimbeleid te ontwikkelen.
   Zie voor meer informatie de website van het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid.
  • Behandelen van de werknemer volgens de SWAB-richtlijnen.
  • Voor isolatie, hygiëne en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen: zie de WIP-richtlijnen
 • Meldingsplicht
  Als meerdere medewerkers tegelijkertijd MSRA hebben, kan er sprake zijn van een meldingsplichtige ziekte.
 • Risicogroepen
  • Hemodialyse patiënten.
  • Hiv-geïnfecteerden. 
  • Mensen met suikerziekte. 
  • Oncologische patiënten. 
  • Patiënten met een slechte voedingstoestand, bijvoorbeeld na een operatie. 
  • Ouderen (boven de 60 jaar). 
  • Patiënten die behandeld worden met immuun onderdrukkende medicatie. 
  • Patiënten met (chronische) huidafwijkingen zoals abcessen en steenpuisten. 
  • Patiënten met drains of katheters.
  • Medewerkers die wonen op MRSA-positieve boerenbedrijven kunnen lastig te behandelen zijn. U wordt geadviseerd hierover beleid te maken. 
  • Zwangere vrouwen.
 • Synoniemen
  Meticilline resistente Staphylococcus aureus, multiple resistant Staphylococcus aureus, ziekenhuisbacterie, meticilline resistente Staphylococcus aureus, multiple resistant Staphylococcus aureus

 

Terug naar de arbocatalogus