Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Informatie per ziekte

De infectiepreventiekaarten behandelen 21 infectieziekten die veel in onze branche voorkomen. In de kaarten vind je per ziekte duidelijke informatie over:

  • Ziektebeeld
  • Wijze van besmetting
  • Tijd tussen besmetting en optreden van de klachten (incubatietijd)
  • Maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen
  • Vaccinatie
  • Maatregelen in geval van besmetting
  • Meldingsplicht (ziekten die door artsen en laboratoria aan de GGD gemeld moeten worden)
  • Risicogroepen (groepen die medisch gezien bevattelijker zijn voor een infectie)

De infectiepreventiekaarten zijn ontwikkeld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Infectiepreventiekaarten

Klik hier voor een overzicht van alle infectiepreventiekaarten. In deze tabel kun je de infectieziekten groeperen op de volgende catagorieën:

Infectieziekten die risicovol zijn bij zwangerschap;

Infectieziekten waartegen persoonlijke beschermingsmiddelen bescherming bieden.

Meer weten?

Op www.kiza.nl vind je veel informatie over infectieziekten. Ook de toolkits van RIVM helpen je om je collega's goed te informeren, bijvoorbeeld over griep, verkoudheid en de risico's van infectieziekten tijdens de zwangerschap.

Terug naar de arbocatalogus