Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Infectieziekten overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de infectiepreventiekaarten. Hieronder is aangegeven welke infectieziekten:

  • bij de GGD gemeld moeten worden (verplichting voor organisaties waar jongeren verblijven, zie ook ‘Melding’ bij Aanpak);
  • waarbij de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen bescherming kan bieden;
  • risicovol zijn bij zwangerschap.

Infectieziekten die u moet melden bij de GGD:

Infectieziekten waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen bescherming bieden:

Infectieziekten die risicovol zijn bij zwangerschap:

Terug naar de arbocatalogus