Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe spreek je een collega aan op zijn gedrag?

Hoe kun je een collega aanspreken die niet gezond werkt en daarmee het risico loopt om gezondheidsklachten te krijgen als gevolg van zijn gedrag?

  • Benoem het gedrag dat voor iedereen zichtbaar is, zonder je mening daarover te geven. Bijvoorbeeld: 'Ik zie dat je vaak...'
  • Vraag of je collega het gedrag herkent dat jij beschrijft. Vaak zijn mensen zich van hun gedrag niet bewust. Ontstaat er een welles-nietes-discussie? Check dan of je niet over interpretaties spreekt in plaats van over waarneembaar gedrag.
  • Nadat je het gedrag hebt beschreven, kun je je eigen interpretatie benoemen: 'Wat je doet komt op mij over als…'
  • Vraag of je collega het gedrag wil veranderen. Beschrijf het gedrag dat je wenst en geef aan waarom je dat wilt, bijvoorbeeld omdat 'Je rug dan minder belast wordt.'
  • Vraag of je collega hulp kan gebruiken. Welke hulp passend is, hangt af van de reden waarom zij het gedrag vertoont. Spreek concreet af wie wat doet en wanneer.
Terug naar de arbocatalogus