Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe ga je om met weerstand?

Geen enkele gedragsverandering verloopt zonder weerstand. Als je praat met mensen over een andere werkhouding, sputteren ze nog wel eens tegen, vaak in de vorm van 'Ja, maar…'-zinnen. Hoe kun je die weerstand overwinnen?

Tip 1: Presenteer je ideeën met enthousiasme.

Om iemand te overtuigen is meer nodig dan een steekhoudend betoog. Minstens even belangrijk zijn de aantrekkelijkheid en geloofwaardigheid waarmee je je argumenten naar voren brengt.

Tip 2: Laat merken dat je bezwaren herkent en onderschrijft.

Laat je collega merken dat ze invloed heeft op het verloop van het gesprek. Tegelijkertijd kun je soms toch je punt maken. Voorbeeld: je collega's komen niet toe aan het adequaat instellen van hun werkplekken, omdat dit volgens hen niet effectief is. Je kunt dan zeggen dat je dat met hen eens bent ('meegeven'), maar opmerken dat een verantwoorde werkplek alleen werkt bij mensen die er de moeite voor nemen ('punt scoren').

Tip 3: Maak bezwaren concreet.

Vaak kunnen collega's hun bezwaren in eerste instantie niet duidelijk onder woorden brengen. Vraag hen dan om deze bezwaren concreet te maken, voordat je zelf nieuwe argumenten inbrengt. Als hun bezwaren na enige tijd nog steeds niet duidelijk zijn, dan betreft het vermoedelijk schijnbezwaren.

Tip 4: Ontmasker schijnbezwaren.

Bij een schijnbezwaar zeggen collega's bijvoorbeeld dat ze geen tijd hebben om iets te doen, maar in werkelijkheid willen ze het helemaal niet doen. Je kunt zo'n schijnbezwaar omzeilen door als hypothese uit te spreken dat het probleem is opgelost. "Stel dat jullie meer tijd hadden, waren jullie dan bereid om…?" Je collega's voelen zich dan wellicht gedwongen hun échte bezwaar te noemen. Is er geen sprake van een schijnbezwaar, maar hadden je collega's werkelijk geen tijd, dan komen ze daar vast weer op terug, meestal in meer nauwkeurige bewoordingen.

Tip 5: Vraag je collega's hoe aan hun bezwaar tegemoet kan worden gekomen.

Zo verschuif je het accent naar wat ze zélf zouden willen. Stel: je collega's zeggen dat ze het te druk hebben om aandacht te besteden aan een ergonomische werkhouding. Ze kunnen dan als wens benoemen dat het minder druk wordt. Als uitvoering van je voorstel alleen mogelijk is bij een lagere werkdruk, kunnen jullie samen kijken hoe jullie dit gaan oplossen.

Tip 6: Geef je collega de tijd.

Vaak moeten mensen even wennen aan een advies. De kans is groot dat ze steeds meer van je adviezen zullen accepteren, als je hen niet onder druk zet. Gun je collega's de tijd om hun gedrag te veranderen.

Meer weten?

In deze video wordt op schertsende wijze een voorbeeld gegeven van het omgaan met weerstand op de werkvloer.

Terug naar de arbocatalogus