Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe breng je de omvang in kaart?

Hoe kun je als organisatie de omvang van ongewenst gedrag goed in kaart brengen?

  • Inventariseer het risico op agressie en ongewenst gedrag. De eerste stap is de risico-inventarisatie.
  • Let op signalen: niet alleen aan incidenten, maar ook aan signalen uit werkoverleg, functioneringsgesprekken, exitgesprekken en informeel contact. Vraag hoe mensen het ervaren.
  • Onderzoek de tevredenheid (MTO): Vraag de medewerkers via een vragenlijst naar hun werkbeleving. Stel daarin ook de beleving van ongewenst gedrag aan de orde. Dit onderzoek kan deel uitmaken van de risico-inventarisatie.
  • Meld, registreer en analyseer: Inzicht in ongewenst gedrag krijg je als medewerkers dit gedrag melden en registreren. Je ziet dan de aard en omvang: in welke functies komt ongewenst gedrag voor, in welke situaties en op welke tijdstippen?
Terug naar de arbocatalogus