Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Hoe blijf je in balans?

Wat het lichaam aan belasting kan hebben, is afhankelijk van de belastbaarheid. Onder belastbaarheid verstaan we de conditie waarin het lichaam verkeert: uithoudingsvermogen, spierkracht, beweeglijkheid, etc. Deze belastbaarheid verschilt van persoon tot persoon.

In het geval van overbelasting is de belasting groter dan de belastbaarheid. Je werkt bijvoorbeeld te lang, tilt te zwaar of staat te veel. Of je bent minder belastbaar door ziekte, zwangerschap of een ongezonde levensstijl. In het geval van onderbelasting is je belastbaarheid groter dan je belasting. Onderbelasting is geen goede situatie, omdat je lichaam dan te weinig hoeft te doen en je uithoudingsvermogen en spierkracht zullen afnemen. Je lichaam functioneert het beste als belasting en belastbaarheid in evenwicht zijn en je lichaam na een inspanning voldoende tijd krijgt om te herstellen.

Het lichaam in balans houden kan op 2 manieren: door de belastbaarheid te vergroten of de belasting te verkleinen. De belastbaarheid vergroten kan door bijvoorbeeld gezond te eten, regelmatig te sporten, niet te roken en voldoende rust te nemen. De belasting verkleinen kan door ergonomisch gezond te werken, risicovolle handelingen te herkennen en oplossingen te zoeken voor knelpunten. Deze oplossingen zijn te verdelen in 3 categorieën:

Goede werkplek

Goed instelbaar meubilair en een ergonomische inrichting helpt je een gezonde werkhouding aan te nemen. Voor een ergonomische inrichting van peuterspeelzalen kun je de B-normen gebruiken.

Goede organisatie van de werkzaamheden

Denk aan een goede voorbereiding, een goede taakverdeling en goede afspraken met collega's. Ook een logische indeling van de ruimte helpt het aantal belastende handelingen terug te dringen.

Gezond gedrag

Gezond werkgedrag is het belangrijkste hulpmiddel om fysieke overbelasting te voorkomen. Het is heel belangrijk om een goede lichaamshouding aan te leren en die consequent in praktijk te brengen. Gezond werken heeft veel voordelen, zowel op de korte termijn (minder vermoeidheid) als de lange termijn (minder kans op lichamelijke klachten)

Terug naar de arbocatalogus