Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

Flexwerken

Werk je regelmatig thuis, in de trein of op een flexplek? Dan moet je werkplek ook daar goed zijn ingericht. Bij plaatsonafhankelijk werken zijn de gezondheidsrisico's van beeldschermwerk namelijk even groot als op kantoor. De ervaring leert dat de inrichting van de werkplek thuis vaak niet voldoet. Hetzelfde geldt voor het werken met een laptop, smartphone of tablet.

Wat is plaatsonafhankelijk werken?

Een thuiswerker heeft een dienstbetrekking en werkt af en toe vanuit zijn eigen woning. Bij telewerken gebeurt hetzelfde, maar werkt de medewerker elders, bijvoorbeeld in de trein of een café. Telewerken en thuiswerken worden sinds 1 juli 2012 'plaatsonafhankelijk werken' genoemd. Voor plaatsonafhankelijk werken gelden soepelere arboregels dan voor vaste werkplekken.

Wat zijn de regels voor plaatsonafhankelijk werken?

Voor thuiswerken gold al langer een 'beperkt arboregime': de regels voor thuiswerken zijn soepeler dan voor werken in een bedrijf. Sinds 1 juli 2012 gelden die ruimere regels ook voor telewerken. Met deze wetswijziging wil de overheid Het Nieuwe Werken makkelijker maken.

Om gezond te kunnen werken, heeft een werknemer een goede werkplek nodig. Zo'n werkplek bestaat minimaal uit een goede stoel, een goede tafel en goede verlichting. Als de werknemer niet over deze zaken beschikt, moet de werkgever ervoor zorgen. Hij kan de benodigde spullen ter beschikking stellen of de werknemer een vergoeding geven.

Voor medewerkers die thuis met computers werken, gelden dezelfde eisen voor de inrichting van hun werkplek als op kantoor. Voor de kwaliteit van de werkplek thuis is de werkgever verantwoordelijk. Daarom kan hij een medewerker vragen of hij thuis mag komen kijken. De werknemer is niet verplicht dit toe te staan. Ook de Inspectie SZW kan op bezoek komen om de arbeidsomstandigheden van thuis- en telewerkers te controleren.

Welke verplichtingen gelden voor de werkgever?

De werkgever is verplicht om medewerkers te vertellen welke risico's aan hun werk verbonden zijn en hoe ze die kunnen vermijden. Ook moet hij thuis- en telewerken opnemen in de risico-inventarisatie. Voor thuiswerk betekent dit dat hij verplicht is om na te gaan of het werk wel geschikt is om in een woning te verrichten. Is dat niet zo, dan moet hij onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de werkplek passend te maken. Verder is hij verplicht om van thuis- en telewerkers een aantal gegevens bij te houden, zoals naam en adres, leeftijd, werkzaamheden en gebruikte hulpmiddelen. Hij moet deze gegevens kunnen tonen als de Inspectie SZW erom vraagt.

Tips:

  • Het is belangrijk dat de werknemer zijn werkgever laat weten waar hij wil gaan werken. Als de werkgever daarmee akkoord gaat, moet hij voorlichting geven over de risico's van die werkplek.
  • Het is goed om duidelijke, schriftelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld over pauzes, afwisseling met ander werk en vergoedingen.
  • Het is belangrijk om te beseffen dat beide partijen verantwoordelijkheid dragen, bijvoorbeeld als het gaat om de werktijden. De werkgever is verantwoordelijk om de juiste voorwaarden te scheppen, maar de werknemer is verantwoordelijk om die voorwaarden na te leven.

Meer weten?

Test dan je kennis over gezond beeldschermwerk met de E-coach Beeldschermwerk. Lees ook: Thuiswerken: wat zeg de wet en wie is verantwoordelijk? op het Arboportaal van de overheid en download de folder Het Nieuwe Werken: hoe blijf je er gezond bij?.
Bekijk ook eens de pagina over Het Nieuwe Werken.

 

Terug naar de arbocatalogus