Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Arbocatalogus Werkgevers

A-normen

Inspectieproof
Getoetst door de Inspectie SZW

Voor kinderopvang is de wetgeving op het gebied van fysieke belasting uitgewerkt in A- en B-normen. In deze normen staat precies aan welke voorwaarden je organisatie moet voldoen. Zowel de werkgever als de werknemer is verplicht zich hieraan te houden. Je kunt de normen ook gebruiken als checklist.

De A-normen hebben betrekking op werkhoudingen en werkhandelingen, zoals tillen en bukken. De B-normen hebben betrekking op meubilair en de inrichting van de ruimte.

 • A1
  Kinderen en goederen die zwaarder zijn dan 23 kilo worden niet getild. Als kinderen zwaarder zijn dan 23 kilo en regelmatig handmatig moeten worden verplaatst of gedragen, zijn er voorzieningen aanwezig om tillen te vermijden.
 • A2
  Kinderen en goederen die lichter zijn dan 23 kilo worden alleen getild met toepassing van de meest gunstige tiltechniek.
 • A3
  Gedurende de zwangerschap en de eerste 3 maanden na de bevalling mogen vrouwen niet worden verplicht meer dan een keer per uur meer dan 5 kilo te tillen of te dragen. Voor incidentele activiteiten geldt dat vrouwen niet kunnen worden verplicht meer dan 10 kilo te tillen of te dragen.
 • A4
  Werken met een gebogen rug mag gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 4 minuten. Activiteiten met kinderen die langer duren dan 4 aaneengesloten minuten, vinden plaats op volwassen hoogte.
 • A5
  Het is aan te raden om zittende activiteiten op de vloer (die bijna altijd gepaard gaan met gebogen zitten) niet langer te doen dan 4 aaneengesloten minuten.
 • A6
  Werken met geheven armen mag gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3 minuten.
 • A7
  Het is aan te raden om hurken en knielen te beperken tot maximaal 15 minuten per werkdag.

Meer weten?

In deze video (Engelstalig) wordt uitgelegd hoe je kinderen op een goede manier kunt tillen.

 

Terug naar de arbocatalogus