Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Nieuwe website voor AZW

21 jan 2020

Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) heeft nu een vernieuwde website met een moderne uitstraling en een verbeterde indeling. Zo is de actuele informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beter te vinden.

Op de website van AZW staan publicaties die de ontwikkelingen in de sectoren Zorg en WJK duiden en de sociale dialoog binnen de sector stimuleren. Verder zijn er op de site actuele data over de arbeidsmarkt te vinden, die worden ontsloten via het programma Statline AZW van het CBS. De publicaties zijn op de nieuwe website te selecteren op type, thema, branche en jaar van publicatie. Dat maakt het makkelijker om te vinden wat je nodig hebt.

Verdere ontwikkeling website

In 2020 zal de nieuwe website verder worden ontwikkeld en wordt er nieuwe informatie aan het menu toegevoegd. Denk aan informatie over de praktijk en een onderzoekskalender. We hopen op deze manier partijen in de sector nog beter te kunnen voorzien van informatie over de huidige en toekomstige ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt. Want betrouwbare en eenduidige informatie is de basis voor het beleid in de sector.

  • Meer informatie lees je op de website azwinfo.nl