Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Infographic Onderzoek en cijfers

Actuele verzuimcijfers kinderopvang

Veilig en gezond werken is een voorwaarde om je werk goed en met plezier te blijven doen. Iedere werkgever is verplicht om beleid te voeren dat zorgt voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Wil je weten hoe effectief je verzuimbeleid is? Of ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort ten opzichte van de landelijke cijfers? Bekijk hier de meest actuele verzuimcijfers in kinderopvang.

Pedagogisch medewerkers bekijken de planning op iPad.

Actuele verzuimcijfers

Hoeveel procent van de medewerkers in kinderopvang heeft verzuimd? De meest actuele cijfers en het jaarlijks gemiddelde verzuimpercentage vind je in de nieuwe factsheet van juni 2023.

In het eerste kwartaal van 2023 was het verzuimpercentage 8,8 procent. Dit is duidelijk lager dan de 10 procent in hetzelfde kwartaal in 2022. Het verzuim is wel gestegen ten opzichte van de 8,3 procent in het vorige kwartaal. Het jaargemiddeld verzuim over 2022 was met 8,3 procent het hoogste van de laatste 10 jaar.

Factsheet verzuim kinderopvang t/m kwartaal een 2023 (publicatie juni 2023)
Factsheet verzuim kinderopvang t/m kwartaal een 2023 (publicatie juni 2023)

De cijfers in deze factsheet zijn afkomstig van CBS AZW Statline. Na het verstrijken van een kwartaal duurt het drie maanden voordat de nieuwe verzuimcijfers door CBS verwerkt zijn. Zodra er nieuwe cijfers beschikbaar zijn, passen wij de factsheet aan.

Hoe kan het werkgerelateerd verzuim in kinderopvang omlaag?

In opdracht van Kinderopvang werkt! is onderzoek gedaan naar de oorzaken en mogelijke aanpakken van dit verzuim. Lees de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen.

 

Factsheets verzuim

Johan Siegert

Adviseur arbeidsmarkt en onderzoek

Meer weten? Neem contact op!

Johan Siegert

Meer weten? Neem contact op!