Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Beeld personeelstekort kinderopvang vrijwel onveranderd

Het personeelstekort in kinderopvang vertoont een vergelijkbaar beeld als bij de vorige arbeidsmarktpeiling van juni 2023. Opnieuw heeft driekwart van de organisaties met bso te maken met personeelstekorten. In de dagopvang daalde dit licht van 52 procent naar 50 procent. In de peuteropvang nam het tekort toe van 32 procent naar 38 procent. Dit is in lijn met de verwachtingen. Voor de komende zes maanden wordt verwacht dat het tekort afneemt bij de dagopvang en de bso, terwijl de peuteropvang een kleine toename voorziet. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de arbeidsmarktpeiling die Kinderopvang werkt! uitvoerde in oktober 2023.

Kinderopvang werkt! voert de arbeidsmarktpeiling drie keer per jaar uit. Hierin brengen we de arbeidsmarktontwikkeling in kinderopvang in kaart. Aan de arbeidsmarktpeiling in oktober 2023 deden in totaal 134 organisaties mee. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten die naar voren kwamen. 

Tekort aan pedagogisch medewerkers

In de bso bleef het aandeel organisaties met een tekort aan pedagogisch medewerkers stabiel (73 procent). In de dagopvang is dit opnieuw licht gedaald: van 52 naar 50 procent.  In de peuteropvang steeg het personeelstekort van 32 naar 38 procent. Bij de organisaties die deelnamen aan de peiling stroomden in het afgelopen jaar bijna 2.800 nieuwe medewerkers in, wat overeenkomt met een instroompercentage van 6 procent. Ongeveer 16 procent van de nieuwe medewerkers kwam binnen via zij-instroom.

Verwachtingen komende zes maanden

Voor de komende zes maanden verwacht een kleiner aandeel organisaties een personeelstekort in bso en dagopvang. Voor de bso is dit 66 procent (tegen 72 procent in juni 2023). En voor de dagopvang 50 procent (tegen 55 procent in juni 2023). Voor de peuteropvang wordt opnieuw een lichte stijging van de personeelstekorten verwacht: 45 procent (tegen 43 procent in juni 2023).

Oorzaken van het personeelstekort

Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: te weinig aanbod van geschikte kandidaten (81 procent), ziekteverzuim van medewerkers (64 procent) en uitstroom van personeel (43 procent).

Wachtlijsten

In de dagopvang en bso hebben de meeste organisaties te maken met wachtlijsten. Voor beide opvangsoorten heeft 86 procent van de organisaties een wachtlijst. Er is een toename in het aandeel organisaties met wachtlijsten in de peuteropvang. Dit is gestegen van 53 procent naar 61 procent. Voor dinsdag, donderdag en maandag hebben de meeste organisaties wachtlijsten, met percentages van respectievelijk 99 procent, 95 procent en 88 procent. 

Mogelijke oplossingen voor het tekort

We vroegen de deelnemende kinderopvangorganisaties hoe zij omgaan met het personeelstekort. Hieronder vind je de resultaten. 

  • Om medewerkers te behouden, zet de meerderheid van organisaties in op een prettige werksfeer (80 procent), meer persoonlijke aandacht (79 procent), waardering (73 procent), en biedt 66 procent een opleiding of cursus aan. Verder heeft 58 procent aandacht voor werk-privébalans, 54 procent biedt vaste contracten, en 53 procent geeft medewerkers attenties. 
  • Om het tekort op te lossen, laat 82 procent van de organisaties pedagogisch medewerkers voor elkaar invallen, 69 procent laat medewerkers extra uren werken, en 52 procent zet meer bbl'ers in.

Nieuwsgierig naar het volledige onderzoeksrapport?

Download quickscan kinderopvang november 2023

Kinderopvangmedewerkers vinden, binden en behouden

Kinderopvang werkt! zoekt steeds naar manieren om mensen te vinden voor en te binden aan kinderopvang. We doen onderzoek en ontwikkelen instrumenten en tools ter ondersteuning. Zoals het e-book Werkplezier werkt!, de medewerkersreis en trainingen en masterclasses. De Arbocatalogus en de Risicomonitor focussen op gezond en veilig werken in kinderopvang. Om te zorgen voor meer instroom zijn de kwalificatie-eisen verruimd en met de Diplomacheck ontdek je snel of je diploma kwalificeert. Die vind je overigens ook in onze vernieuwde cao-app.

Wij doen regelmatig onderzoek, Bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, verzuimcijfers, de vacaturegraad en het aantal vacatures. Daarbij kijken we naar mogelijkheden om de tekorten tegen te gaan, zoals het verhogen van de deeltijdfactor of de inzet van combinatiebanen. Van januari 2020 tot en met december 2023 liep de landelijke campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’. Naast de werving van nieuwe medewerkers wilden we het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar maken en waardering uiten naar alle kinderopvangmedewerkers. We bereikten ruim vijf miljoen mensen met meer dan honderd verschillende online campagne-uitingen. Op 15 februari 2024 is een nieuwe wervingscampagne van start gegaan: Kleine stappen, grote dromen.

Meer weten?