Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Stabiel beeld in personeelstekorten kinderopvang

19 jul 2023

Na de afname tussen oktober 2022 en maart 2023, zien we weer een lichte afname in de personeelstekorten bij de verschillende soorten organisaties in kinderopvang. Nu had driekwart van de organisaties met bso, de helft van de dagopvang en een derde van de peuteropvang nog een personeelstekort. De verwachtingen voor de komende zes maanden laten een vergelijkbaar beeld zien. Er wordt wel een toename van het tekort verwacht bij de peuteropvang. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de arbeidsmarktpeiling die Kinderopvang werkt! heeft uitgevoerd in juni 2023.

Pedagogisch medewerker in kinderopvang

Kinderopvang werkt! voert de arbeidsmarktpeiling drie keer per jaar uit. Hierin brengen we de arbeidsmarktontwikkeling in kinderopvang in kaart. Aan de arbeidsmarktpeiling in juni 2023 deden in totaal 139 organisaties mee. Hieronder lees je de belangrijkste resultaten die naar voren kwamen. 

Tekort aan pedagogisch medewerkers

In de bso nam het aandeel organisaties met een tekort aan pedagogisch medewerkers licht af: van 76 naar 73 procent. In de peuteropvang nam dit aandeel af van 33 naar 32 procent. En in de dagopvang van 54 naar 52 procent. Bij de organisaties die deelnamen aan de peiling stroomden in het afgelopen jaar in totaal bijna 2.400 nieuwe medewerkers in. Dit is een instroompercentage van 6 procent. Bijna een op de zes nieuwe medewerkers (15 procent) kwam binnen via zij-instroom. 

Verwachtingen komende zes maanden

Nog steeds verwacht bijna driekwart (72 procent) van de organisaties de komende zes maanden een tekort aan pedagogisch medewerkers in de bso (was 73 procent). In de dagopvang is dit 55 procent (was 56 procent). En in de peuteropvang verwachten de deelnemende organisaties een tekort van 43 procent (was 31 procent).

Oorzaken van het personeelstekort

Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: te weinig aanbod van geschikte kandidaten (78 procent), ziekteverzuim van werknemers (64 procent), en uitstroom van personeel (45 procent).

Wachtlijsten

In de dagopvang en bso hebben de meeste organisaties te maken met wachtlijsten, waarbij respectievelijk 87 procent en 80 procent van de organisaties een wachtlijst heeft. Er is een afname in het aantal organisaties met wachtlijsten in de peuteropvang, waarbij het percentage is gedaald van 59 procent naar 53 procent. Op donderdag, dinsdag en maandag hebben de meeste organisaties wachtlijsten, met percentages van respectievelijk 98 procent, 97 procent en 91 procent. 

Mogelijke oplossingen voor het tekort

We vroegen de deelnemende kinderopvangorganisaties hoe zij omgaan met het personeelstekort. Hieronder vind je de resultaten. 

  • Organisaties zetten zich in om medewerkers te behouden door te zorgen voor een prettige werksfeer (82 procent), waardering (77 procent) en meer persoonlijke aandacht (76 procent). 
  • 66 procent van de organisaties biedt medewerkers de mogelijkheid tot opleidingen of cursussen. Daarnaast geeft 57 procent aandacht aan de balans tussen werk en privé, en 56 procent voorziet medewerkers van attenties.
  • Om het personeelstekort op te lossen, nemen organisaties verschillende maatregelen, zoals het laten invallen of bijspringen van pedagogisch medewerkers (82 procent), het laten werken van medewerkers boven hun contracturen (58 procent), en het inzetten van meer bbl'ers (52 procent).

Benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport?

Download quickscan kinderopvang juni 2023

Kinderopvangmedewerkers vinden, binden en behouden

Kinderopvang werkt! zoekt steeds naar nieuwe manieren om mensen te vinden voor en te binden aan kinderopvang. We doen onderzoek en ontwikkelen instrumenten en tools, zoals het e-book Werkplezier werkt! De Arbocatalogus en de Risicomonitor focussen op gezond en veilig werken in kinderopvang. Om te zorgen voor meer instroom zijn de kwalificatie-eisen verruimd en met de Diplomacheck zie je direct of je diploma kwalificeert. Ook steeds meer kinderopvangmedewerkers behaalden een EVC-certificaat. 

We startten met een proeftuin om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verhogen van de deeltijdfactor en met een actieonderzoek naar combinatiebanen. Ook zetten wij in op het interesseren van mensen voor werken of leren in kinderopvang. Met de campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maken wij het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en dragen we bij aan de beroepstrots en waardering van huidige medewerkers.

Meer weten?