search clock hat location star arrow-right right-item tools kalender opleiding download play link phone mail calendar
« Terug
4 juni 2019

Besluit cao-tafel kinderopvang

Nieuw cao- tafel besluit over diploma’s en aanpassing cao voor inzet voltijds hbo-studenten en werknemers

De cao-tafel kinderopvang heeft 3 juni jl. het besluit genomen dat twee diploma’s toegevoegd worden aan de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker in dagopvang bso/nso en zeven aan de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker bso/nso. Het betreft vooral net andere schrijfwijzen. Daarnaast zijn twee diploma’s toegevoegd aan de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach en pedagogisch coach.
Ook heeft de cao-tafel besloten minors toe te voegen aan de lijst van minor, keuzedelen en keuzevakken die voldoen als bewijs van aanvullende scholing. Bekijk het besluit over de diploma’s en de lijst met minors, keuzedelen en keuzevakken.

Om tegemoet te komen aan de mogelijkheden van voltijds hbo-studenten om te gaan werken, heeft de cao-tafel besloten artikel 9.6.2. te wijzigen. Deze mogelijkheid was er al voor hbo-duale studenten. Zeker gezien de arbeidsmarktkrapte is er nu meer mogelijkheid om hbo'ers in te zetten tijdens hun studie. Beide besluiten worden opgenomen in de eerstvolgende wijziging van de cao kinderopvang.

Toon footer logos's

werkgevers en werknemers - samen werken aan ontwikkeling