Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De pedagogisch medewerker moet aan de kwalificatie-eis voldoen. Dit kan op verschillende manieren. Via een volwaardig diploma, een EVC-branchecertificaat, een aanvullend bewijs naast haar diploma of via een gelijkstellingsverzoek. Ook geldt er een taaleis vanaf 2025.

Informatie en tools binnen dit onderwerp