Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Pedagogisch medewerker

Een pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De pedagogisch medewerker moet aan de kwalificatie-eis voldoen. Dit kan op verschillende manieren. Via een volwaardig diploma, een EVC-branchecertificaat, een aanvullend bewijs naast haar diploma of via een gelijkstellingsverzoek. Ook geldt er een taaleis vanaf 2025.