Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Actuele cao

Cao-besluiten verruiming kwalificatie-eisen

De kwalificatie-eisen zijn een aantal keer verruimd. Dit noemen we een tussentijds cao-besluit. De wijzigingen zijn nog niet in de cao-tekst opgenomen, maar apart gepubliceerd. Hieronder vind je een overzicht van de tussentijdse besluiten van cao-partijen over de Cao Kinderopvang 2021-2022.

Besluit november 2021

Negen diploma’s zijn in verkeerde diplomagroepen terechtgekomen. Met het besluit van november 2021 wordt dit hersteld.

Besluit december 2021

Per 1 januari 2022 is de tijdelijke verruiming ingegaan voor studenten en afgestudeerden van bepaalde opleidingen op het niveau van een universitaire bachelor of een hbo- of universitaire master. Met de verruiming kwalificeren zij in combinatie met aanvullende eisen. Ook moet de medewerker met een monitor meedoen.

Verder is besloten dat vier (nog) niet afgeronde hbo-bacheloropleidingen kwalificeren voor dagopvang bij het behalen van 50 procent van de studiepunten of met een bewijs van overgang naar het derde jaar. Het gaat om de hbo-bacheloropleidingen Lerarenopleiding Pedagogiek, Pedagogiek, Pedagogisch Management Kind en Educatie en Pedagogisch Management Kinderopvang.

Besluit januari 2022

Per januari 2022 is het EVC-branchecertificaat in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker opgenomen. Ook zijn er diploma’s toegevoegd aan de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker en aan A3 en A4 van de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Handige links