Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Instroom

Verkorte opleiding, werken & leren

Een gewone mbo- of hbo-opleiding duurt vaak drie of vier jaar. Maar ook in kinderopvang kan een kandidaat-medewerker voor een kortere studieroute kiezen. En bovendien tijdens de opleiding al aan de slag. Eventueel ook in jouw organisatie. Deze pagina biedt een overzicht van meerdere mogelijkheden voor zo’n verkort traject. Inclusief een aantal opleidingsinstituten.

Pedagogisch medewerker

Verkorte opleidingen 

Er bestaan verschillende verkorte opleidingen voor mbo-pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3 en mbo-gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4. ROC's bieden deze trajecten vaak aan, bijvoorbeeld als volwassenenonderwijs. In de vorm van werken en leren, studeren in de avonduren of een vaste dag per week. Ook voor zij-instromers zijn dit goede opties. 

 • Check wel of zo’n verkorte variant tot het officieel erkende diploma opleidt. Want daarmee voldoe je aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. 

Associate Degree 

Associate Degree (AD) is een tweejarige hbo-studie. Het niveau ligt tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Een aantal AD-diploma’s kwalificeert voor een baan als pedagogisch medewerker en pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Maar het is ook mogelijk tijdens de opleiding aan de slag te gaan bij een kinderopvangorganisatie: als pedagogisch medewerker in ontwikkeling of als student-werknemer. De volgende AD's richten zich specifiek op kinderopvang: 

 • Childcare 
 • Jeugdwerker 
 • Kinderopvang 
 • Pedagogical Educational Assistant 
 • Pedagogisch Educatief Medewerker 
 • Pedagogisch Educatief Professional 
 • Pedagogisch Professional Kind en Educatie 
 • Sociaal Werk, met keuzemodule Opvoeden in brede context 

Hbo duaal, deeltijd en verkort 

Veel hbo-opleidingen die kwalificeren voor pedagogisch medewerker kennen een duale en deeltijd variant. Bij de hbo-instelling kan de kandidaat vragen naar eventuele vrijstellingen, omdat hij of zij bijvoorbeeld al een Associate Degree bezit: dat bekort de totale studieduur. 

Kinderopvang met eigen klas 

Sommige kinderopvangorganisaties hebben een ‘eigen klas’ voor pedagogisch medewerkers in spe. De student-werknemers gaan dan al aan het werk bij de organisatie en volgen tegelijkertijd een opleiding. Zo’n studie verloopt vaak sneller dan in het regulier onderwijs. Bij deze organisaties kun je informeren hoe zij dit traject hebben aangepakt: 

Nog meer opties 

2-in1 | De SWK Groep in Berkel en Rodenrijs biedt één bol-opleiding aan, die opleidt voor twee kwalificaties op mbo-niveau 4: sociaal-cultureel werk en gespecialiseerd pedagogisch medewerker. 

Pedagogisch medewerker voor het Integraal Kindcentrum (IKC) | In deze nieuwe opleiding van het ROC Kop van Noord-Holland werken pedagogisch medewerkers en leerkrachten samen: in één team onder één leidinggevende. 

Leerwerkplaats | UN1EK en Albeda College Sociaal & Pedagogisch bieden een leerwerkplaats, waarin mbo-studenten het vak van pedagogisch medewerker in de praktijk leren.  

Andere opleiders 

 • Capabel 
 • NCOI 
 • Variva

Handige links