Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Scholing werken in voorschoolse educatie

Elke pedagogisch medewerker die werkt in de voorschoolse educatie (ve) moet een specifieke ve-scholing hebben gedaan en aan de taaleis voldoen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft dit vastgelegd.

Kinderopvang

De ve-scholing kan als onderdeel van de opleiding. In de vorm van een keuzedeel. Als deze scholing geen onderdeel uitmaakte van de beroepsopleiding, moet er een bijscholing zijn gevolgd. Van minimaal twaalf dagdelen en met een voldoende zijn afgerond. Of de medewerker is vóór 1 januari 2018 gestart met de specifieke ve-scholing en heeft deze vóór 1 januari 2020 afgerond. Onderaan vind je het besluit waaraan de scholing moet voldoen.

Taaleis voorschoolse educatie 

Voorschoolse educatie kent verder een extra taaleis. Het ministerie van OCW heeft bepaald hoe een pedagogisch medewerker dit vereiste taalniveau kan aantonen. Dat staat in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. Dit staat los van de taaleis in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Onderaan staat een overzicht met de verschillen tussen deze twee taaleisen.

Handige links