Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Scholing werken in voorschoolse educatie

Elke pedagogisch medewerker die werkt in de voorschoolse educatie (ve) moet een specifieke ve-scholing hebben gedaan en aan de taaleis voldoen. Lees in dit artikel wat dit betekent.

Kinderopvang

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft vastgelegd aan welke kwalificatie-eisen de medewerker moet voldoen als zij in de voorschoolse educatie wilt werken. Dit zijn:

Kwalificatie-eisen werken in voorschoolse educatie

Specifieke ve-scholing
 • De medewerker heeft één module* gevolgd binnen een beroepsopleiding vanaf niveau mbo-3 over het verzorgen van voorschoolse educatie

Of

 • De medewerker heeft een bewijs dat een scholing is afgerond:
  • met gunstig gevolg
  • die ten minste 12 dagdelen duurde
  • die specifiek gericht was op kennis en vaardigheden voor het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie

Of

 • De medewerker is vóór 1 januari 2018 gestart met specifieke ve-scholing en heeft deze vóór 1 januari 2020 afgerond.


*Module betekent hier: een herleidbaar onderdeel binnen een beroepsopleiding. Bijvoorbeeld:

 • een vak
 • werkproces
 • kerntaak
 • mbo-keuzedeel
 • minor
 • studiepunten
 • aantekening op diploma
Taaleis voorschoolse educatie

De medewerker voldoet aan de taaleis voor voorschoolse educatie als zij kan bewijzen dat:

 • Het taalniveau Nederlands op niveau 3F of hoger ligt voor de Mondelinge taalvaardigheid en Lezen

Of

 • Het taalniveau Nederlands op niveau B2 of hoger ligt voor de deelvaardigheden Gesprekken voeren, Luisteren, Spreken en Lezen.


In het besluit onderaan deze pagina staat hoe dit vereiste taalniveau aangetoond kan worden. Dit staat los van de taaleis in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Onderaan staat een overzicht met de verschillen tussen deze twee taaleisen. 

Voldoet het certificaat/diploma van de medewerker aan deze eisen?

Als cao-secretariaat kunnen wij hier geen antwoord op geven. Dit komt omdat de regeling een ministeriële regeling is en niet uit de cao komt.

Voor vragen kun je terecht bij de helpdesk van Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij voeren samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Sociaal werk Nederland het Ondersteuningstraject voorschoolse educatie uit. Deze helpdesk is voor leden én niet-leden. 

Handige links