Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Gelijkstellingsverzoek kinderopvang

Je bent enthousiast over een sollicitant. Maar deze kandidaat voldoet niet aan de kwalificatie-eis van de aangeboden functie. Hij of zij heeft wel een opleidingsachtergrond die veel raakvlakken heeft met een kwalificerend diploma. Of de nodige relevante werkervaring.

Gelijkstellingsverzoek kinderopvang

Je kunt dan een zogenaamd gelijkstellingsverzoek indienen. Bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). In de volgende functies kan deze kandidaat misschien toch aan de slag binnen jouw organisatie: 

  • Pedagogisch medewerker 
  • Pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
  • Gastouder in loondienst 
  • Bemiddelingsmedewerker gastouderbureau

Gelijkstelling

Overweeg je een gelijkstellingsverzoek in te dienen? Neem altijd eerst contact op met het cao-secretariaat. Stuur het (geanonimiseerde) cv van de betreffende kandidaat naar: caokinderopvang@fcb.nl. Je hoort dan welke documenten je het beste bij het verzoek kunt voegen. Er wordt dan eerst gekeken of een gelijkstellingsverzoek kans van slagen heeft. Daar komt een advies uit voort. Op basis hiervan besluit je als werkgever of je het verzoek wilt doorzetten.   

De uitspraak van de gelijkstellingscommissie wordt per e-mail verstuurd aan de werkgever en de kandidaat. De e-mail wordt één keer gestuurd. Daarom is het belangrijk voor werkgever en medewerker om deze e-mail goed te bewaren. Verandert de medewerker van werkgever? Dan is deze e-mail het bewijs dat ze voldoet aan de kwalificatie-eis.

Een verleende gelijkstelling blijft geldig, ook als de medewerker van werkgever verandert. Dat betekent dat deze niet opnieuw aangevraagd hoeft te worden. 

Assessment 

Relevante bij- en nascholingen en werkervaring wegen mee bij een gelijkstellingsverzoek voor een pedagogisch medewerker. Soms is een assessment onderdeel van een gelijkstelling. De gelijkstellingscommissie beslist hoeveel en welke werkervaring relevant genoeg is voor de inzet van het assessment. 

Het assessment bestaat uit een digitaal gedeelte en twee praktijkopdrachten. Het digitale deel kan de medewerker via een beveiligde online omgeving maken. Thuis of in een geschikte ruimte bij de werkgever. In overleg is het mogelijk om de test op locatie bij Kinderopvang werkt! in Utrecht te maken. Als het online deel met goed gevolg is afgesloten, volgen de praktijkopdrachten. Eventueel op een locatie van jouw organisatie. Een externe assessor beoordeelt de opdrachten. Psychologisch advies- en onderzoeksbureau NOA tekent voor de supervisie.

Kosten

Per jaar behandelt de gelijkstellingscommissie ongeveer 225 gelijkstellingsverzoeken. Dit kost veel tijd. De behandeling van een gelijkstellingsverzoek is om die reden vanaf 1 juli 2022 niet meer gratis. De werkgever betaalt € 300,-. Laat daarom altijd eerst via het cao-secretariaat beoordelen hoe kansrijk een gelijkstellingsverzoek is.  

Aan het gebruik van het assessment zijn aanvullende kosten verbonden.

  • Kosten online deel: € 64,49 (inclusief btw) plus € 37,90 (inclusief btw) voor het digitaal toezicht (proctoring).
  • Kosten praktijkopdrachten: € 507,07 (inclusief btw, exclusief reiskosten assessor). 

Afwijzing

Is het gelijkstellingsverzoek afgewezen, maar ben je nog steeds enthousiast over een kandidaat-pedagogisch medewerker? Kijk bij de links hieronder hoe je jouw kandidaat toch in dienst kunt nemen: als student-medewerker of pedagogisch medewerker in ontwikkeling die een EVC-procedure gaat doorlopen. 

Veelgestelde vragen gelijkstellingsverzoek

Wat is een gelijkstellingsverzoek?

Een gelijkstellingsverzoek is een schriftelijk verzoek van een werkgever aan de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). Met zo’n verzoek beoordeelt de commissie of een (kandidaat-)medewerker zonder kwalificerend diploma toch aan de kwalificatie-eis voldoet.  


De werkgever kan een verzoek voor gelijkstelling indienen voor de functie van:  

  • pedagogisch medewerker 
  • pedagogisch medewerker bso/nso 
  • pedagogisch beleidsmedewerker/coach
  • gastouder in loondienst of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau 

De werkgever ontvangt per e-mail een bewijs als de gelijkstelling is verleend. De (kandidaat-)medewerker ontvangt ook een e-mail. De medewerker kan daarna wisselen van werkgever. Dit heeft geen invloed op de afgegeven gelijkstelling.

Waar kijkt de gelijkstellingscommissie naar bij een gelijkstellingsverzoek?

De gelijkstellingscommissie kijkt altijd naar de behaalde diploma’s en bijscholingen van een kandidaat en of die inhoudelijk gelijk zijn aan een opleiding uit de kwalificatie-eis. Bijvoorbeeld als er sprake is van een afwijkende diplomabenaming van een opleiding. Of van een diploma waarvan geen origineel meer beschikbaar is.    

Ook andere aspecten kunnen meespelen. Daarom is een gelijkstellingsverzoek altijd uniek en kun je het niet vergelijken met een ander gelijkstellingsverzoek.   
   
Voor de functie van pedagogisch medewerker kijkt de gelijkstellingscommissie ook naar werkervaring. Om de competenties van relevante werkervaring te meten kiest de gelijkstellingscommissie soms voor de inzet van een assessment.  Werkervaring weegt niet mee bij een verzoek voor andere functies. 

Wanneer zet de gelijkstellingscommissie een assessment in?

De gelijkstellingscommissie zet een assessment in als de behaalde diploma’s en bijscholingen van een medewerker niet voldoende zijn voor gelijkstelling, maar er wel sprake is van relevante werkervaring. Dit kan alleen bij een gelijkstellingsverzoek voor pedagogisch medewerker. De gelijkstellingscommissie beslist hoeveel en welke werkervaring relevant genoeg is voor de inzet van een assessment. 

Wat kost een gelijkstellingsverzoek?

Aan een verzoek tot gelijkstelling zijn kosten verbonden. Die zijn € 300,- exclusief btw voor de werkgever die het verzoek indient.

Wanneer de gelijkstellingscommissie besluit dat een assessment nodig is, worden de aanvullende kosten daarvan doorberekend. Het assessment bestaat uit een digitaal deel en mogelijk ook praktijkopdrachten. De werkgever wordt vooraf gevraagd of deze instemt met de inzet van het assessment en de betaling van de kosten. Het digitale gedeelte wordt uitgevoerd bij FCB. Pas als het bedrag op de rekening van FCB staat, wordt de afspraak met de (kandidaat-)medewerker ingepland. Het digitale instrument kost € 64,49 (inclusief btw) plus € 37,90 (inclusief btw) voor het digitale toezicht.

Als de medewerker het digitale deel goed heeft afgelegd, volgen mogelijk nog praktijkopdrachten. Dit verschilt per persoon. De praktijkopdrachten worden als het kan uitgevoerd bij de kinderopvanglocatie van de werkgever die het verzoek indient. Een assessor beoordeelt deze opdrachten. Ook hiervoor geldt dat de afspraak ingepland wordt als het bedrag op de rekening van FCB staat. De praktijkopdrachten kosten € 507,07 (inclusief btw). Hier komen de reiskosten van de assessor nog bij.

Hoe lang duurt een gelijkstellingsverzoek?

Een compleet ingeleverd gelijkstellingsverzoek duurt gemiddeld vijf weken. Bij de inzet van het assessment vraagt de procedure meer tijd. Allereerst moet de werkgever toestemming geven voor de inzet van het assessment, de kosten van het assessment betalen en een afspraak maken voor het digitale deel en eventueel het praktijkdeel voor de (kandidaat-)medewerker. Vervolgens beoordeelt de gelijkstellingscommissie alle uitkomsten en weegt die mee in het besluit. De extra tijd voor alles rondom het assessment is minimaal drie tot zes weken. Dat is afhankelijk van hoe snel de afspraken kunnen worden gemaakt.

Wie kan een gelijkstellingsverzoek indienen?

Werkgevers kunnen een gelijkstellingsverzoek indienen. Of een houder van een kinderopvangorganisatie voor zichzelf. Van een gegeven gelijkstelling (of afwijzing) aan de werkgever krijgt de medewerker een afschrift per e-mail. 

Hoe dient een werkgever een gelijkstellingsverzoek in?

Mail eerst het cv van de (kandidaat-)medewerker als adviesvraag naar caokinderopvang@fcb.nl Dan beoordelen we of een gelijkstellingsverzoek kansrijk is, voordat deze wordt ingediend. Graag zien we duidelijk welke diploma’s zijn behaald en welke bijscholingen er zijn gevolgd. Het is belangrijk dat de daadwerkelijke titels van de behaalde diploma’s en certificaten overeenkomen met wat er op het cv staat. We proberen uiterlijk binnen zes werkdagen op de adviesvraag te reageren. 

Bij een gelijkstellingsverzoek voor pedagogisch medewerker telt ook werkervaring mee.

Kun je een medewerker al tijdens de gelijkstellingsprocedure inzetten?

Het is mogelijk om een medewerker tijdens een gelijkstellingsprocedure al in te zetten. Dit kan eventueel als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’. Voor deze functie geldt wel een aantal voorwaarden. Zoals een minimaal instroomniveau en een ontwikkelplan. Zie hiervoor artikel 9.5 van de Cao Kinderopvang. 

Wanneer het verzoek niet tot gelijkstelling leidt en de medewerker al is aangenomen, moet zij op een andere manier een diploma halen. Bekijk de mogelijkheden voor een werk-leertraject. Heeft ze al werkervaring in kinderopvang? Kijk dan naar de mogelijkheden van een EVC-procedure

Wat zijn de mogelijkheden als de gelijkstellingscommissie geen gelijkstelling verleent?

Verleent de gelijkstellingscommissie geen gelijkstelling? Bekijk dan de mogelijkheden voor een werk-leertraject. Heeft de medewerker al werkervaring in kinderopvang? Kijk dan naar de mogelijkheden van een EVC-procedure

Als de medewerker al in dienst is, kan de EVC-procedure voor startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang de kortste weg zijn naar het voldoen aan de kwalificatie-eis. 

Is het ook mogelijk om gelijkstelling aan te vragen voor mbo-niveau 4?

Een gelijkstelling vraag je altijd aan voor een functie, zoals pedagogisch medewerker of pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Het is daarom niet mogelijk een gelijkstelling aan te vragen voor een bepaald niveau, bijvoorbeeld mbo-niveau 4. 

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!