Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

EVC | Erkenning Verworven Competenties

Heb je een medewerker of sollicitant met werkervaring in kinderopvang, maar zonder de juiste opleidingsachtergrond? Een EVC-traject kan dan uitkomst bieden.

spelende kinderen in opvang

Het EVC-traject inventariseert welke kennis en ervaring iemand al heeft. Bijvoorbeeld op basis van werk, onderwijs of opvoeden van kinderen. Maar ook via vrijetijdsbesteding of vrijwilligerswerk. Het komt voor dat iemand al meer weet en kan dan diploma's laten zien. Er bestaan twee soorten EVC-trajecten. Welk traject geschikt is, hangt af van wat je medewerker of sollicitant al in huis heeft en zelf wil.

Stap 1: Kijk naar de toelichting voor meer informatie

EVC-traject kinderopvang - wat houdt dat precies in?

Stap 2: Welk EVC-traject kiest je medewerker of sollicitant?

A. EVC voor een onderwijsstandaard

De onderwijsstandaard is geschikt voor wie in kinderopvang wil werken én een mbo- of hbo-diploma wil halen. Je medewerker of sollicitant beslist vooraf voor welk diploma het EVC-traject wordt ingezet. Dit kunnen verschillende soorten opleidingen zijn. Lees meer hierover op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC.  

Na het EVC-traject ontvangt de deelnemer een ervaringscertificaat. Dit ervaringscertificaat levert vrijstellingen op bij het volgen van de bijbehorende opleiding. Je medewerker of sollicitant kan hiervoor zelf contact opnemen met een mbo of hogeschool. Misschien kan de EVC-bieder hierbij helpen. Wel kan het nodig zijn nog enkele vakken te volgen voor het ontvangen van het diploma.  

Heeft de deelnemer het diploma ontvangen en voldoet dit diploma aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker? Dan kan je medewerker of sollicitant voortaan werken als pedagogisch medewerker voor dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. 

B. EVC voor de branchestandaard

Dit is het EVC-traject Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang. Dit EVC-traject is bedoeld voor wie wil werken als pedagogisch medewerker en niet per se een diploma hoeft te halen. Het behalen van een diploma is dan een omweg.

Na het traject ontvangt de deelnemer een uitgebreid rapport met de uitkomsten: het ervaringscertificaat. Blijkt hieruit dat diegene over alle 35 competenties beschikt, dan kan het ervaringscertificaat omgezet worden in een branchecertificaat bij het EVC Kenniscentrum. 

Hiermee mag je medewerker of sollicitant officieel aan de slag als pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Het is dan niet meer nodig om een diploma te halen om te voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. 

Tip: laat je kandidaat zelfscan invullen. Dit geeft een mooi overzicht van de competenties die van je medewerker of sollicitant worden verwacht en welke competenties diegene al denkt te helpen. Dat kan helpen bij het besluit om het EVC-traject te gaan volgen. 

Stap 3: Start het EVC-traject via een erkende EVC-aanbieder

Een EVC-traject mag alleen worden uitgevoerd door een EVC-aanbieder die hiervoor erkend is. Welke EVC-trajecten er zijn en welke EVC-aanbieders daarvoor erkend zijn, vind je op de website van het Nationaal Kenniscentrum EVC. 

Vind een erkende aanbieder

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Als werkgever kun je ervoor kiezen iemand alvast als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’ in te zetten, terwijl diegene nog bezig is met een EVC-traject. Of je neemt iemand in dienst als pedagogisch medewerker in ontwikkeling, die na een periode van opbouwen van werkervaring start met het EVC traject. 

Het moet dan wel een EVC-procedure zijn voor de EVC-branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker kinderopvang. Of een EVC-procedure van een EVC-onderwijsstandaard met als doel een diploma te behalen dat kwalificeert voor pedagogisch medewerker.

Een ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’ krijgt een arbeidsovereenkomst en ontvangt salaris. Voor deze functie is minimaal een mbo-3, havo- of vwo-diploma nodig.  

Zie artikel 9.5 van de Cao Kinderopvang voor alle voorwaarden van de functie.

Engelse versie van de branchestandaard

Voor anderstaligen is de 'Branchestandaard Startbekwame pedagogisch medewerker' er in het Engels. 

Download Engelse versie