Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Op weg naar werken in kinderopvang

Om te mogen werken bij een kinderopvangorganisatie moet je voldoen aan de kwalificatie-eis. Heb je geen kwalificerend diploma, maar wil je toch aan de slag in kinderopvang? Ontdek hier welke mogelijkheden er zijn om je te ontwikkelen tot pedagogisch medewerker.

Op weg naar werk in kinderopvang

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling is een leerwerktraject waarmee je via een ontwikkelplan en begeleiding toewerkt naar je kwalificatie. Dit verschilt per situatie. Soms is dit alleen met een aanvullende scholing, maar soms kan het ook een hele opleiding of een Erkenning van Verworven Competenties-traject (EVC-traject) zijn.  

Wil je aan de slag als pedagogisch medewerker in ontwikkeling? Dan moet je werken en leren op de werkvloer kunnen combineren én voldoen aan de volgende eisen: 

  • een diploma op minimaal mbo-niveau 3
  • of een havo- of vwo-diploma
  • of relevante werkervaring in combinatie met een buitenlands diploma waarvan nog onbekend is of het voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Als student aan de slag als pedagogisch medewerker?

Mbo-student-medewerker 

Volg je een (verkorte) mbo-opleiding beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of derde leerweg (OVO)? En leidt dat tot een diploma dat kwalificeert? Dan kun je mogelijk aan de slag als mbo-student-medewerker. De organisatie waar je wilt werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Meer hierover staat in artikel 9.6.1 van de Cao Kinderopvang

Hbo-student-medewerker 

Volg je een hbo-opleiding in voltijd of duaal? En leidt dat tot een diploma dat kwalificeert? Dan kun je mogelijk als hbo-student-medewerker aan de slag. Alle voorwaarden staan in artikel 9.6.2 van de Cao Kinderopvang.  

Volg je de hbo-opleiding in deeltijd? Dan kun je misschien beginnen als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’. 

Hbo-studenten

Volg je een hbo-bachelor waarbij het diploma kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker? Dan kun je vóór het afronden van je opleiding al kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. Zie hiervoor bijlage 13.1 bullet 3 van de Cao Kinderopvang. Ook staat het, inclusief uitzonderingen, in het Stappenplan pedagogisch medewerker.

Overige studenten

Volg je een mbo-opleiding beroepsopleidende leerweg (bol) of een hbo-opleiding in deeltijd of voltijd? Dan kun je aan de slag bij ziekte van een pedagogisch medewerker en tijdens je schoolvakanties. Dit staat in artikel 9.6.3 van de Cao Kinderopvang

Er gelden de volgende voorwaarden:

  • Als student mag je nooit alleen op de groep staan, behalve tijdens pauzes.
  • Als mbo-student mag je niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar.
  • Als mbo-student kun je alleen worden ingezet op de eigen stagelocatie.

Kwalificeren via werkervaring 

Heb je geen kwalificerend diploma, maar heb je wel veel relevante (werk)ervaring? Dan kun je kijken naar een EVC-traject. Hierin kun je je competenties aantonen op basis van je werkervaring. Hiermee kun je voldoen aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Ontwikkelpad

Wil je in kinderopvang werken, maar heb je niet de juiste diploma’s? Met het Ontwikkelpad kun je toch instromen. Voor de functie groepshulp gelden geen vooropleidingseisen en daarom kun jij direct aan de slag. Via een op maat gemaakt Ontwikkelpad leer je in de praktijk stap voor stap verschillende werkzaamheden. Alles wat je hebt geleerd, wordt vervolgens vastgelegd in een praktijkverklaring, een (mbo-)certificaat en/of een volledig mbo-diploma.

Gelijkstellingsverzoek

Staat jouw opleidingsachtergrond niet in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, maar lijkt het wel veel op een kwalificerend diploma? Of heb je veel relevante werkervaring, maar val je niet onder een overgangsregeling? Dan kan je (toekomstige) werkgever in bepaalde situaties een gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK). 

Tip voor je werkgever

Als je overweegt een gelijkstellingsverzoek in te dienen, adviseren we altijd om vooraf contact op te nemen met caokinderopvang@fcb.nl Als je jouw (geanonimiseerde) cv meestuurt, krijg je advies of zo’n gelijkstellingsverzoek kansrijk is.  

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!