Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Op weg naar werken in kinderopvang

Om te mogen werken bij een kinderopvangorganisatie moet je voldoen aan de kwalificatie-eis. Heb je geen kwalificerend diploma, maar wil je toch aan de slag in kinderopvang? Ontdek welke mogelijkheden er zijn om je te ontwikkelen tot pedagogisch medewerker of pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Weg met blik op horizon: op weg naar een baan in kinderopvang

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling

Pedagogisch medewerker in ontwikkeling is een leerwerktraject dat toewerkt naar kwalificatie voor de functie van pedagogisch medewerker. Via een ontwikkelplan, begeleiding en bijvoorbeeld Erkenning van Verworven Competenties (EVC), kun je het diploma Pedagogisch Medewerker 3 Kinderopvang halen, een ander diploma dat kwalificeert of het EVC-branchecertificaat. 

Wil je starten als pedagogisch medewerker in ontwikkeling? Dan moet je werken en leren op de werkvloer kunnen combineren én voldoen aan de volgende eisen: 

  • een diploma op minimaal mbo 3-niveau.
  • of een havo- of vwo-diploma.
  • of relevante werkervaring in combinatie met een buitenlands diploma waarvan nog onbekend is of het voldoet aan de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker.

Als student aan de slag als pedagogisch medewerker?

Mbo-student-werknemer en zij-instromers

Volg je een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of derde leerweg (OVO), kun je mogelijk aan de slag als mbo-student-werknemer. Dit kan als je opleiding leidt tot een diploma dat in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker/ staat. De organisatie waar je wilt werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Meer hierover staat in artikel 9.6.1 van de Cao Kinderopvang.

Ook als zij-instromer kun je als BBL’er (werken en leren combineren) aan het werk. Meer informatie vind je via de link ‘Werken en leren in kinderopvang’ hieronder.

Hbo-student-werknemer

Als je een hbo-duale-opleiding of voltijdopleiding volgt kun je in bepaalde gevallen als hbo-student-werknemer aan de slag. Je opleiding moet leiden tot een diploma dat in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker staat. Alle voorwaarden staan in artikel 9.6.2 van de Cao Kinderopvang.

Hbo-bachelorstudenten

Volg je een hbo-bachelor dan kwalificeert een nog niet afgeronde beroepsopleiding voor pedagogisch medewerker. Maar alleen als het diploma van de opleiding in de kwalificatie-eis pedagogisch medewerker staat. En als je 75 procent van de studiepunten hebt behaald. Dit staat ook in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker van de Cao Kinderopvang, zie bijlage 13.1 derde bullet onder 'Pedagogisch medewerker in dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang'.

Voor het voldoen aan de kwalificatie-eis voor alleen buitenschoolse opvang is het percentage 50% en het overgangsbewijs naar het derde jaar. 

Overige studenten

Volg je een mbo-opleiding anders dan Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) en derde leerweg, of volg je een hbo-opleiding anders dan duaal? Dan kun je alleen in deze situaties aan de slag:

  • bij ziekte van een pedagogisch medewerker.
  • tijdens je schoolvakanties.

Er gelden de volgende voorwaarden:

  • Als student mag je nooit alleen op de groep staan, behalve tijdens pauzes.
  • Als mbo-student mag je niet worden ingezet tijdens het eerste leerjaar.
  • Als mbo-student kun je alleen worden ingezet op de eigen stagelocatie.

Kwalificeren via competenties?

Heb je geen kwalificerend diploma voor een functie in kinderopvang waarvoor een bepaalde opleidingsachtergrond een vereiste is? Maar heb je wel veel relevante (werk)ervaring? Dan kun je mogelijk via een Erkenning van Verworven Competenties (EVC) naar kwalificatie toewerken. Meer informatie vind je via de link hieronder.

Gelijkstellingsverzoek

Staat jouw opleidingsachtergrond niet in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker/coach, gastouder in loondienst of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau? Maar lijkt het wel veel op een kwalificerend diploma? Of heb je veel relevante werkervaring maar val je niet onder een overgangsregeling? Dan kan je (toekomstig) werkgever in bepaalde situaties een gelijkstellingsverzoek indienen bij de gelijkstellingscommissie van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK).

Tip voor je werkgever

Als je overweegt een gelijkstellingsverzoek in te dienen, adviseren we altijd om vooraf contact op te nemen met caokinderopvang@fcb.nl. Als je werkgever jouw (geanonimiseerde) cv meestuurt, krijg je gericht advies welke documenten verder nodig zijn.

Lees meer over gelijkstellingsverzoek

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!