Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Werkzoekenden

Aan de slag in kinderopvang

Overweeg je een baan in kinderopvang en ben je op zoek naar informatie? Kinderdagverblijven staan te popelen om jou te verwelkomen! In dit artikel lees je welke vormen van kinderopvang er zijn, in welke functies je aan de slag kunt en wat hiervoor nodig is. En ook wat werken in kinderopvang zo leuk en interessant maakt!

Pedagogisch medewerker speelt met peuter

Werken met kinderen

Kinderopvang. Dé plek met een hart voor kinderen, een oor voor hun verhalen en een oog voor hun mogelijkheden. Als pedagogisch medewerker geef je kinderen ontzettend veel mee. Dankzij jou leren ze van alles. Nieuwe woorden, liefde voor tekenen en hoe je tot ontdekkingen kunt komen. Kinderen zelf zijn vaak dé reden om te kiezen voor een baan in kinderopvang. Ze kijken met een nieuwsgierige blik naar de wereld en maken graag plezier. Je bent dagelijks bezig met hun ontwikkeling, begeleiding en verzorging. Daar leer je zelf ook veel van. Kinderopvang biedt volop doorgroeimogelijkheden in andere pedagogisch- of managementfuncties.

Conny Vlemmix over haar werk als pedagogisch medewerker bij Korein

"Ik vind het prachtig werk. De wetenschap dat de kindjes elke dag blij zijn om je te zien, is zo mooi. Die snoetjes van de kinderen als ze je herkennen bij binnenkomst, prachtig. Ze voelen zich veilig bij je, geven je een knuffel, een kus, kruipen bij je op schoot. Ik geniet van die momenten."

Lees het hele verhaal van Conny

Vormen van kinderopvang

Kinderdagverblijf (kdv)

Opvang in groepen voor kinderen tot vier jaar. De groepen worden ingedeeld naar leeftijd of alle leeftijden zitten in één groep. Het kinderdagverblijf is geopend op werkdagen, vaak tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds. Soms wordt er tijdens de dagopvang voorschoolse educatie (ve) geboden voor kinderen die wat extra ondersteuning in hun ontwikkeling nodig hebben. Kinderen tussen twee en vier jaar kunnen ook gebruikmaken van de peuteropvang, voor meerdere dagdelen per week. In de peuteropvang wordt vrijwel altijd voorschoolse educatie geboden.

Buitenschoolse opvang (bso)

Opvang in groepen voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. Het gaat om opvang in de vrije tijd van kinderen. Als de opvang vóór schooltijd plaatsvindt, noemen we dit voorschoolse opvang (vso); ná schooltijd spreken we van naschoolse opvang (nso). De bso verzorgt het vervoer van school naar de bso-locatie. Kinderen kunnen meestal ook in schoolvakanties bij de bso terecht. 

Gastouderopvang

Opvang bij een gastouder van kleine groepen kinderen tot en met twaalf jaar. Vaak komen de kinderen naar het woonhuis van de gastouder, maar een gastouder kan ook werkzaam zijn bij de kinderen thuis. Een gastouder mag maximaal zes kinderen tegelijkertijd opvangen, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Dit is inclusief de eigen kinderen. Gastouders moeten aan bepaalde wettelijke eisen voldoen en ingeschreven zijn bij een geregistreerd gastouderbureau.  

Functies in kinderopvang

Pedagogisch medewerker

Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. Je zorgt voor een veilige, schone omgeving. Je stimuleert kinderen in hun ontwikkeling tijdens dagelijkse bezigheden en de activiteiten die je organiseert. Je onderhoudt contact met ouders/verzorgers en scholen. Ook begeleid je (toekomstige) collega’s op de werkvloer. Denk aan groepshulpen, stagiaires of pedagogisch medewerkers in opleiding. 

Groepshulp

Als groepshulp ondersteun je pedagogisch medewerkers, zodat zij makkelijker en met meer aandacht de kinderen kunnen opvangen in een schone ruimte. Je helpt met huishoudelijke taken en voert licht verzorgende werkzaamheden uit, zoals kinderen eten geven of verschonen. Je houdt mede toezicht tijdens buitenactiviteiten en gaat als begeleider mee met uitstapjes. Verder houd je de voorraden bij en doe je boodschappen.

Gastouder in loondienst

Als gastouder ben je verantwoordelijk voor de dagelijks opvang en verzorging van kinderen in een woonhuis. Je zorgt voor een veilige, schone omgeving, begeleidt ze bij dagelijkse bezigheden en stimuleert ze met diverse activiteiten. Daarnaast onderhoudt je contact met ouders/verzorgenden.

Pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Elke kinderopvangorganisatie moet een pedagogisch beleidsmedewerker/coach hebben. In deze functie draag je bij aan de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het pedagogisch beleid. Je zet je actief in voor kwaliteitsverbetering en coacht bestaande en nieuwe medewerkers. Soms kiezen werkgevers ervoor om de functie te splitsen. Er is dan een pedagogisch beleidsmedewerker én pedagogisch coach.

Kinderopvang iets voor jou?

Doe de test!

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Voor de functie van pedagogisch medewerker gelden bepaalde opleidingseisen. Diploma’s vormen daarin een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn er aanvullende eisen. Zoals werken in de voorschoolse educatie, werken met 0-jarigen en de taaleis.  Deze eisen zijn opgenomen in de ‘kwalificatie-eis pedagogisch medewerker’. 

Ontdek of jouw diploma kwalificeert

Veronica Jocker

Branchespecialist Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!