Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach

Elke organisatie in kinderopvang moet een pedagogisch beleidsmedewerker/coach hebben. Dat is een wettelijke verplichting. Als werkgever kun je ook ervoor kiezen deze functie te splitsen: dan heb je een pedagogisch beleidsmedewerker in huis én een pedagogisch coach. Deze pagina biedt uitleg over beide functies. Onderaan vind je verschillende tools en aanvullende informatie.

Uitgebreide beschrijvingen 

De functiebeschrijvingen staan in het functieboek van de Cao Kinderopvang. Er zijn de volgende mogelijkheden: 

  • Functie Pedagogisch Beleidsmedewerker / Coach: zie functiebeschrijving en kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
  • Functie Pedagogisch Beleidsmedewerker: zie functiebeschrijving Beleids- of Stafmedewerker B (cao kinderopvang). 
  • Functie Pedagogisch Coach: zie functiebeschrijving pedagogisch coach en kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

Kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach 

Voor beide functies Pedagogisch Coach en Pedagogisch Beleidsmedewerker/coach geldt dezelfde kwalificatie-eis: namelijk die van Pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Hierin staat bovendien welke opleiding ervoor nodig is. Houd ook in de gaten of een van de overgangsbepalingen uit de kwalificatie-eis van toepassing is.  

Bewijs gevolgde scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar 

Volgens de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/coach is in bepaalde gevallen een bewijs van aanvullende scholing nodig: op het gebied van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. Het gaat dan om een minor/ afstudeerrichting/keuzevak/ keuzedeel. Of om branche-erkende scholing op beide gebieden.  

Op 1 februari 2021 is besloten om de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker /coach in lijn te houden met de uitbreiding van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker en hier ook een wijziging in door te voeren. Dit betreft dan onderdeel B van de kwalificatie-eis pedagogisch beleidsmedewerker/ coachHeeft de medewerker een diploma op minimaal mbo 4-niveau, dat kwalificeert zónder aanvullend bewijs voor de functie van pedagogisch medewerker (A1 en B1 kwalificatie-eis pedagogisch medewerker), dan kan de medewerker met een aanvullend bewijs kwalificeren voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. 

Minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel 

  • Wil je weten of een minor, afstudeerrichting, keuzevak of keuzedeel voldoet als bewijs? Bekijk het overzicht

Branche-erkende scholing 

De cao-partijen hebben het scholingsaanbod vastgesteld, dat voldoet aan de criteria voor coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar. De criteria staan in het ‘Servicedocument branche-erkende scholing'. Deze informatie kun je ook vinden bij onderdeel B van de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 

Handige links

Informatie voor aanbieders van scholing 

Wil je als opleider een aanvraag indienen om scholing, op het terrein van coaching en/of pedagogiek 0-13 jaar, in aanmerking te laten komen voor branche-erkenning voor de functie pedagogisch beleidsmedewerker/coach? Vraag het aanmeldformulier aan bij caokinderopvang@fcb.nl. Dan ontvang je informatie over het aanleveren van de benodigde documenten en inlichtingen. Kijk alvast naar het servicedocument Branche-erkende scholing. 

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!