Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Voor de functie van pedagogisch medewerker gelden bepaalde opleidingseisen. Diploma’s vormen daarin een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn er aanvullende eisen. Zoals werken in de voorschoolse educatie, werken met 0-jarigen en de taaleis.  Deze eisen zijn opgenomen in de ‘kwalificatie-eis pedagogisch medewerker’. Op deze pagina vind je de belangrijkste informatie over de kwalificatie-eis. De volledige kwalificatie-eis staat in de Cao Kinderopvang en vind je onderaan.

Twee spelende kinderen

Kwalificerende diploma’s 

Een belangrijk onderdeel van de kwalificatie-eis zijn diploma’s. In de volledige kwalificatie-eis kun je alle kwalificerende diploma’s vinden. Via de Diplomacheck en het stappenplan kun je op een snelle manier controleren of een diploma kwalificeert voor dagopvang/peuteropvang en/of buitenschoolse opvang (bso). Of dat er nog een aanvullend bewijs nodig is. Het aanvullend bewijs is in de vorm van een scholing.

Wil je weten of een sollicitant of medewerker de juiste papieren heeft? Vul de diplomanaam in en je weet het meteen.

Naar de Diplomacheck

Werken in voorschoolse educatie 

Voor een pedagogisch medewerker die werkt in de voorschoolse educatie (ve) gelden aanvullende eisen. Dit is bepaald door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast een opleidingsachtergrond die voldoet voor de dagopvang en peuteropvang is ook bewijs van specifieke ve-scholing en een bepaald taalniveau nodig.   

Werken met 0-jarigen  

Alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, beschikken vanaf 1 januari 2025 over een bewijs, waaruit blijkt dat ze een gerichte babyscholing hebben gevolgd.   

Taalvaardigheid 

De mondelinge taalvaardigheid van een pedagogisch medewerker moet op peil zijn. Daarom geldt vanaf 1 januari 2025 de taaleis uit Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Met de Diplomacheck kun je kijken of het diploma aan deze taaleis voldoet.   

Wijzigingen/verruimingen 

Tijdens de looptijd van de cao kunnen cao-partijen besluiten tot een wijziging of verruiming van de kwalificatie-eis. Dit noemen we een tussentijds besluit. Deze tussentijdse besluiten zijn nog niet opgenomen in de cao-tekst, maar worden apart gepubliceerd en vind je terug in het overzicht van tussentijdse cao-besluiten. De verruimingen verwerken we direct in de Diplomacheck. 

Geen kwalificerend diploma  

Sollicitanten zonder kwalificerende opleidingsachtergrond kunnen via een werk-leertraject als ‘student-medewerker’ aan de slag. Of als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’ een Erkenning van Verworven Competenties-procedure (EVC-procedure) doorlopen, wanneer zij al werkervaring met kinderen hebben.  

Beschikt de sollicitant wel over een opleidingsachtergrond die inhoudelijk veel lijkt op een kwalificerend diploma? Of heeft de sollicitant de nodige relevante werkervaring? Dan is misschien een zogenaamd gelijkstellingsverzoek een mogelijkheid.   

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!