Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Kwalificatie-eis pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerkers moeten over de juiste papieren beschikken. Om te voldoen aan de kwalificatie-eis in kinderopvang. Diploma’s vormen daarin een belangrijk onderdeel. Daarnaast zijn er aanvullende eisen, zoals de taaleis. Deze pagina zet de belangrijkste zaken op een rij. Onderaan vind je verschillende tools en aanvullende informatie.

Spelende kinderen met begeleiders in kinderopvang

Opleidingseisen 

Het aantal kwalificerende diploma’s groeide tot 1 juli 2018. Dan vindt een belangrijke wijziging plaats. Met als resultaat: een lijst, waarin ook de verschillen tussen buitenschoolse opvang en dagopvang naar voren komen. De modernisering sluit aan op ontwikkelingen in de branche.  
Vanaf 1 november 2020 kwalificeert een aantal diploma’s in combinatie met aanvullend bewijs ook voor dagopvang en peuteropvang.

Wijziging diplomalijst 1 februari 2021

Vanaf 1 februari 2021 kwalificeren meer diploma’s met aanvullend bewijs voor dagopvang en bso/nso. Categorie A – diploma’s die kwalificeren voor dagopvang en bso/nso -  is gesplitst in A1 en A2. Categorie A1 is de categorie waarin diploma’s staan die meteen kwalificeren, dus zonder aanvullend bewijs. A2 is de categorie waarin diploma’s staan die kwalificeren in combinatie met aanvullend bewijs. Ga naar het nieuwsbericht voor meer informatie hierover. 

Kijk hier welke wijzigingen en welke aanvullende bewijzen er zijn:

Naar de Diplomacheck

Diplomacheck 

Wil je weten of een diploma kwalificeert? Gebruik dan de diplomacheck. Vul daar het diploma van een medewerker of sollicitant in en zie in een oogopslag of het diploma kwalificeert of niet. Door de aanvullingen van diploma’s met aanvullend bewijs is dit hét instrument om diploma's te checken.

Geen kwalificerend diploma 

Wil je weten wat de modernisering betekent voor een medewerker of sollicitant als zijn of haar diploma niet kwalificeert? Kijk voor de mogelijkheden op de pagina instroom.

Gelijkstellingsverzoek 

Wellicht heeft de sollicitant recent aanvullende werkervaring en of scholing gevolgd. Of is hij of zij een herintreder. Dan is een zogenaamd gelijkstellingsverzoek een optie. Check altijd eerst de diplomacheck of het diploma kwalificeert.    

Werken en Leren | EVC  

Sollicitanten zonder kwalificerend diploma kunnen ook als student- werknemer een ‘werken en leren opleiding’ volgen. Of als ‘pedagogisch medewerker in ontwikkeling’ een versneld EVC-traject (Erkenning van eerder Verworven Competenties), wanneer hij of zij al werkervaring met kinderen heeft opgedaan. 

Taaleis 2025 

De mondelinge taalvaardigheid van een pedagogisch medewerker moet op peil zijn. Daarom geldt vanaf 1 januari 2025 de taaleis. Met de diplomacheck kun je kijken of het diploma voldoet aan de taaleis.  
 
Om te werken in de voorschoolse educatie is naast de taaleis ook aanvullende scholing nodig. Het ministerie van OCW heeft dat bepaald. 

Scholing voor werken met 0-jarigen  

Vanaf 1 januari 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken, beschikken over een bewijs, waaruit blijkt dat ze gerichte scholing voor baby-opvang hebben gevolgd. Kijk voor meer uitleg bij ‘Scholingsaanbod werken met 0-jarigen' en het 'Servicedocument scholing werken met 0-jarige'. 

Een bewijs van gevolgde scholing, behaald voor oktober 2017 is en blijft geldig als het inhoudelijk hetzelfde is als de goedgekeurde scholing op de lijst èn het is afgegeven door de volgende organisaties die staan op de lijst: Werken met baby’s  -  NJI; MBO – keuzedeel Werken met baby’s ; De babykennis modules 1,2 en 3     - PEPP; de Babyspecialist® in Kinderopvang – Lindekracht; Babyspecialist  -  Kinderopvang Academie; Baby’s in de kinderopvang – Vyvoj Opleiden I Kans Kwadraat; Babyclub® Excellente Beroepskracht – Jonge Kind Centrum.

Of het bewijs voldoet aan de criteria kun je het beste checken bij je aanbieder van de scholing.

Handige links

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!