Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Uitleg diplomacheck

Werk je als pedagogisch medewerker? Was je al voor 1991 in dienst? Heb je een buitenlands diploma? Ben je hr-medewerker in kinderopvang? Of kun je jouw diploma niet vinden in de diplomacheck? Lees deze toelichting.

Ik werk als pedagogisch medewerker

 • Werk je op dit moment als pedagogisch medewerker? Dan is de diplomacheck niet altijd geschikt om te controleren of je diploma kwalificeert. Want: voldeed jouw diploma op het moment van indiensttreding aan de kwalificatie-eis, dan blijft dat zo zolang je bij je huidige werkgever werkt.
   
 • Wel kun je met de diplomacheck controleren of je bij een overstap naar een andere werkgever of bij herintreding nog aan de kwalificatie-eis voldoet. En of voor jou misschien een overgangsregeling geldt.
   
 • Ook controleer je met de diplomacheck of je diploma voldoet aan de taaleis uit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). De taaleis geldt vanaf 1 januari 2025 voor iedereen die op dat moment werkt als pedagogisch medewerker. 
  Naar diplomacheck

Ik werk als pedagogisch medewerker en ben vóór 1991 in dienst gekomen

 • Ben je als pedagogisch medewerker al in dienst vóór 1991, dan hoeft je diploma niet te voldoen aan de kwalificatie eis pedagogisch medewerker. Vóór 1991 was er namelijk geen kwalificatie-eis. Cao-partijen hebben daarom voor deze groep medewerkers een uitzondering gemaakt.

Ik werk als medewerker in de peuteropvang (peuterspeelzaalwerk) en ben vóór 2000 in dienst gekomen

 • Was je voorheen al in dienst als peuterspeelzaalleidster, dan hoefde onder de Cao Sociaal Werk je diploma niet te voldoen aan de kwalificatie eis peuterspeelzaalleidster. Vóór 2000 was er namelijk geen kwalificatie-eis. Cao-partijen hebben daarom voor deze groep medewerkers een uitzondering gemaakt. Sinds 1 augustus 2020 valt peuteropvang (peuterspeelzaalwerk) onder de Cao Kinderopvang. Er is afgesproken dat gelijkstelling wordt gegeven als aan drie criteria wordt voldaan. Lees de afspraken in de overgangsregeling.

Ik heb een buitenlands diploma

Ik ben hr-medewerker

 • Ben je hr- medewerker en wil je checken of een sollicitant kwalificeert, twijfel je of een van de pedagogisch medewerkers het juiste diploma heeft? Of wil je checken of diploma’s voldoen aan de taaleis van de wet IKK? Dan komt de diplomacheck zeker van pas. Je kunt de diplomacheck zo vaak invullen als je wilt. Het antwoord in de vorm van een pdf-bestand mail je naar jezelf en voeg je toe aan het personeelsdossier. 
  Naar diplomacheck

Ik kan mijn diploma niet vinden in de diplomacheck

 • Let op dat je exact de naam van je diploma invult. Bijvoorbeeld: 'A Verpleegkundige' is een ander diploma dan 'A-Verpleegkundige'.  Verkeerde spelling betekent geen pop-up!
  Komt je diploma niet in beeld? Dan kwalificeert jouw diploma niet. In de diplomacheck zitten alle kwalificerende en vervallen diploma's. Net als een aantal diploma's die nooit gekwalificeerd hebben, maar waarover het cao-secretariaat veel vragen krijgt. 

Uitslag niet ontvangen?

Check je spamfolder, misschien is de mail daarin beland.

Handige links

Kwalificeert mijn diploma? Check het meteen:

Diplomacheck Kinderopvang

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!