Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Coronavirus

Het coronavirus heeft een grote impact op kinderopvang. Nieuwe regels die regelmatig veranderen vragen continu om aanpassingen. Ouders en medewerkers hebben mogelijk zorgen over de veiligheid van kinderen en van werknemers zelf. Als werkgever heb je te maken met meer verzuim. Aan welke regels moet je als kinderopvangorganisatie voldoen? En hoe gaan andere organisaties hiermee om?