Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Fit en vitaal

'Drie keer lachen op een dag werkt beter dan welke coach dan ook'

4 feb 2020

'Vitaliteit is een essentieel onderdeel van onze organisatie, maar we roepen dit niet continu. Het is onderdeel van het werk, maar ik zie het vooral ook als een wisselwerking. Wij betalen je voor het werk dat je doet en we mogen van jou verwachten dat je fit bent. Uiteraard faciliteren we dat zo veel mogelijk.'

Portret van Monique Dongelmans

Eigen verantwoordelijkheid

Dat zegt Monique Dongelmans, directeur-bestuurder bij Kinderopvang Mundo. Mundo biedt kinderopvang in de regio Rijnmond; op ruim 30 locaties en met 350 medewerkers. Monique vindt eigen verantwoordelijkheid van haar medewerkers erg belangrijk. Als het aankomt op gezondheid is er bij Mundo aandacht voor zowel het lichamelijke als het geestelijke aspect én voor een gezonde combinatie tussen werk en privé.     

‘Bij Mundo geloven we dat het naast ‘Arboregeltjes’ vooral gaat om eigen verantwoordelijkheid. Natuurlijk is het streven om alles op orde te hebben, maar het gaat om capability. Zijn mensen in staat de functie waar ze salaris voor ontvangen uit te voeren en biedt Mundo voldoende faciliteiten om dit te ondersteunen.'

Denk niet dat als je alle Arbospullen ‘in een ruimte gooit’ dat je er dan al bent. 

Verleggen van grenzen

Afgelopen jaar zijn er twee studiedagen voor medewerkers georganiseerd. ‘Het thema van de eerste studiedag was het verleggen van grenzen. In het kader van teambuilding zijn we onder andere gaan boomklimmen. We daagden medewerkers uit hun eigen grenzen te ontdekken, te verleggen, maar ook om deze te durven bespreken met collega’s. Er waren ook diverse workshops over bijvoorbeeld zingen, dansen en taarten bakken, omdat iedereen nu eenmaal energie haalt uit andere dingen.’  

In november stond er een andere bijeenkomst op de agenda. Met een grote afvaardiging vanuit de organisatie, onder andere Raad van Toezicht, management, medezeggenschap en medewerkers, is het spel ‘Koerskaart werk privé balans’ gespeeld. Deze koerskaart richt zich op de combinatie werk en privé en is een mooi hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema.

Mensen voelen zich serieus genomen

‘Er kwamen mooie inzichten uit deze bijeenkomst. Mensen voelden zich gezien en serieus genomen; ik mag er zijn, maar ik heb wel zelf de regie. Regie op het gebied van vitaliteit en gezondheid, zowel op de werkvloer als in de privésfeer. Ook het inzicht wat iemand nodig heeft van en uit zijn omgeving om zijn functie uit te kunnen oefenen was verhelderend. In 2020 gaan we deze koerskaart verder de organisatie in brengen.’

Ruim tien jaar geleden is Monique betrokken geweest bij de nieuwe Arbowet in kinderopvang. Maar tot haar verbazing en spijt constateert zij: ‘Deze is nooit geëvalueerd! Ik zou graag met betrokkenen nog eens goed kijken naar wat nu werkt en wat niet. Naar mijn idee zijn er zeker aanpassingen nodig, vooral ook vanuit de pedagogische kwaliteit bezien. Zo zegt de wet dat hoog zitten goed is voor medewerkers, terwijl laag zitten de pedagogische kwaliteit ten goede komt.’

Ik vind het belangrijk dat mensen het naar de zin hebben bij Mundo, dat ze zich gezien voelen. 

'Dat is wat goed werkgeverschap voor Monique inhoudt. ‘Ik wil een leuke en betrokken werkgever zijn, maar ik realiseer me ook dat je het niet iedereen naar de zin kunt maken. En dat hoeft ook niet. Wel verwacht ik dat medewerkers zelf zorgen dat ze fit blijven, de regie pakken en  als het nodig is nodig bespreekbaar maken. Het is mijn verantwoordelijkheid te zorgen voor een veilige werkomgeving waarin er naar medewerkers geluisterd wordt.’