Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo en verzuim

Werkgeluk en effectief verzuimbeleid in kinderopvang 'En nu jij'

Het verzuimpercentage in kinderopvang is met ruim 8 procent een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Kinderopvangorganisaties werken er hard aan om dit naar beneden te brengen. En met succes: er is een landelijke daling zichtbaar. Bij kinderopvang ‘En nu jij’ ligt het verzuimpercentage zelfs onder de 3 procent. Hoe dit komt? ‘Een streng maar rechtvaardig verzuimbeleid en veel ruimte voor persoonlijk talent’, vertelt, Ellen Bout, samen met Jacqueline Perotti oprichter en eigenaar van kinderopvang ‘En nu jij’ in Meppel.

Ellen Bout, oprichter en eigenaresse En nu jij

“Met mijn 20 jaar ervaring in het werkveld heb ik vrijwel elke functie wel gehad en ontwikkelde ik een visie die gericht was op groei en talentontwikkeling voor zowel de kinderen als onze medewerkers. Deze visie en hoe dit dan vorm zou moeten krijgen in het pedagogisch en personeelsbeleid, beschreef ik samen met mijn collega Jacqueline Perotti in het boek; ‘Inspirerend werken in de BSO’. Inmiddels bestaat kinderopvang En nu jij alweer 4 jaar en is deze visie een kernwaarde binnen onze organisatie. Dit met groot succes! De kinderen blijven met veel plezier tot hun laatste basisschooljaar en verlaten ons met een knallend afscheid. Ons scholingsbehoefte en aanbod voor onze medewerkers is groot en het verzuimpercentage ver onder het landelijk gemiddelde.”

Inzet op talent

“Een groot onderdeel van het succes van ‘En nu jij’ komt doordat we het net even anders doen. We zetten ons in voor het werkgeluk door de kwaliteiten en talenten van onze medewerkers te her- en erkennen. Iedereen krijgt energie als je in je kracht staat en activiteiten doet waar je blij van wordt. Onze medewerkers krijgen de mogelijkheid hun talenten verder te ontwikkelen binnen En nu jij. Dit kan tot uiting komen door jouw talent bijvoorbeeld, een sport, muziek, dans of techniek om te zetten tot een workshop voor kinderen zodat zij hun talent kunnen ontdekken. Ook biedt En nu jij door een groot scholingsaanbod de mogelijkheid om door te groeien naar pedagogische coach- of beleidsmedewerker, babygebarenspecialist, activiteiten- of voorleescoördinator, of de stap te maken door te werken met kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Door te kunnen doen waar je blij van wordt blijven de medewerkers én de kinderen actief en enthousiast betrokken, en neemt het werkgeluk van de medewerkers toe!”

Duidelijk beleid

“Met ruimte voor 120 kinderen – van baby’s tot BSO, een speciale groep voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong – en ongeveer 34 medewerkers, heeft onze vestiging een groter team dan gemiddeld. Door deze grootte hebben we nooit echt last gehad van een tekort aan personeel. Wel zetten we ons vanaf de start in op investeren van toekomstig personeel. Bijvoorbeeld door de inzet van bbl’ers en groepshulpen. Zo zijn er altijd een paar extra handen om collega’s extra te kunnen ondersteunen op de groep. Is het rustig en niet nodig? Dan kan er iemand eerder naar huis of  zijn/haar niet groeps-gebonden taakuren uitvoeren. Tijdens piekmomenten op de groep wordt er extra ondersteuning verleent door de extra persoon of indien nodig door iemand van kantoor, of mijzelf. Preventief zal de manager tijdens een dagelijks rondje op de groepen nagaan of alles goed gaat en organiseert zij jaarlijks een Arbo-bijeenkomst met fysiotherapeut en sportlessen. We vragen collega’s nooit om meer te werken dan ze willen. Dit creëert niet alleen een fijn werkklimaat, maar draagt ook aan bij een goede balans tussen werk en privé. En nu jij vindt het belangrijk om iedereen echt te zien en waardering te geven voor het werk wat onze pedagogische medewerkers dagelijks doen. Een onderdeel hiervan is ons tweejaarlijks weekenduitje. Een mogelijkheid elkaar buiten het werk eens op een andere manier te zien en te ervaren wat de band onderling versterkt.”

"En nu jij heeft een duidelijk maar rechtvaardig verzuimbeleid. Werkgeluk en verzuim gaan naar ons idee hand in hand. Je ziet dat het werkgeluk toeneemt als de collega’s voor elkaar klaarstaan, dus we ondersteunen en waarderen hen die zich, die vastlopen of niet in hun kracht staan. De visie en beleid van En nu jij ten aanzien van eigenaarschap, groei, talent en ontwikkeling, bespreken we al bij de sollicitaties, dan kunnen mensen altijd bedenken of deze visie en verwachting bij hen past. De sleutel tot succes ligt namelijk in het creëren van een cultuur waarin iedereen wordt aangemoedigd om mee te denken en verantwoordelijkheid te nemen. Een cultuur waarin collega's voor elkaar klaarstaan en waarin de band tussen medewerkers en management sterk is en je er samen voor gaat. Dan willen collega’s ook meedenken.”

Werkgeluk en verzuim gaan naar ons idee hand in hand.
Ellen BoutOprichter en eigenaresse En nu jij

Investeer in het team

“We blijven met elkaar altijd in gesprek. Zo weten we wat we van elkaar verwachten en wat er speelt. Daarvoor hebben we evaluatie-, coaching- en functioneringsgesprekken waarin we altijd eerlijk en open naar elkaar communiceren, zo merken we op tijd of er iets is. Bij En nu jij is het niet automatisch zo dat er jaarlijks aan iedereen 1 periodiek wordt toegekend. Een periodiek - of zelfs een extra periodiek - is gerelateerd aan het functioneren en de groei van de medewerker. Een medewerker die extra inzet en eigenaarschap toont en extra overstijgende groepstaken uitvoert, zou niet net als een medewerker die stilstaat hetzelfde moeten krijgen. En nu jij staat voor eerlijke waardering die recht doet aan iemands inzet en werk.”

“Betrokkenheid tonen we ook als iemand bijvoorbeeld drie keer in een jaar ziek is geweest. We checken dan even in: misschien speelt er privé iets of is het op werk wat minder leuk. Maar ook als iemand nog niet voor zichzelf erkent dat er even pas op de plaats gemaakt moet worden, grijpen wij in. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden even van de groep af te kunnen, een gesprekje of bij ziek zijn gewoon naar huis te sturen. Mensen moeten voelen dat ze ertoe doen; dat het om meer gaat dan werk.”

“Dit betekent dat als het met een medewerker even niet zo lekker gaat er samen gekeken wordt wat de medewerker nodig heeft en wat En nu jij kan betekenen. Wanneer de medewerker even van de groep gaat, kunnen dit andere taken zijn, zoals logboeken, kijkregistratie of het voorbereiden van activiteiten of oudergesprekken. Tijdens ziek zijn een berichtje of kaartje van het team en de kinderen van de groep, even een kopje koffie komen drinken, boventallig op de groep of iets anders om de betrokkenheid intact te houden. De drempel laag en er voor elkaar te kunnen zijn ook als het even niet zo goed gaat.”

Met focus werkgeluk, een goed verzuimbeleid en een open cultuur waar iedereen voor elkaar klaarstaat, is En nu jij klaar voor de toekomst. We blijven inzetten op het werkgeluk en de talenten van de medewerkers. Dat houdt het leuk, voor zowel de kinderen als de collega’s.