Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Onderwerp

Arbo en verzuim

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er om te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zodat kinderen op een veilige en gezonde plek kunnen spelen en groeien. Wat staat er in de Arbowet dat belangrijk is voor kinderopvang? Hoe kun je arborisico's zo klein mogelijk maken en verzuim voorkomen?