Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Arbo en verzuim

Aanpak verzuim

Hoe ga je als werkgever zo goed mogelijk om met verzuim in je organisatie? Met welke aanpak kun je verzuim beïnvloeden? Of nog beter: hoe voorkom je verzuim? Want preventie is niet alleen in het belang van jou als werkgever, ook je werknemers zijn erbij gebaat.

Verzuim

Arbobeleid en verzuimaanpak

Als werkgever ben je verplicht om arbobeleid te hebben en uit te voeren zodat je medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Preventie van verzuim en betrokkenheid van medewerkers staan hierbij centraal. Goed arbobeleid vermindert gezondheidsrisico’s in je organisatie, verhoogt het werkplezier, voorkomt ziekteverzuim en bevordert re-integratie na ziekte.

Werkgevers en werknemers hebben afspraken gemaakt over gezond en veilig werken in kinderopvang en vastgelegd in de Arbocatalogus Kinderopvang. De link naar de Arbocatalogus Kinderopvang vind je onderaan de pagina.

Preventie: verzuim voorkomen

Het liefst wil je verzuim voorkomen. Wat kun je als werkgever preventief doen? De preventiemedewerker heeft, samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid, vitaliteit en veiligheid in de organisatie. Hieronder vind je de link naar meer informatie over de preventiemedewerker.

Als team of leidinggevende kun je aan de slag met de methode ‘Plezier in Uitvoering’. De methode helpt werknemers en teams om vitaal en met plezier aan het werk te blijven.

Ook de Cao Kinderopvang biedt allerlei mogelijkheden zodat medewerkers in balans en duurzaam inzetbaar blijven. Zoals het verlofbudget en de mogelijkheid om afspraken te maken over mantelzorg.

Verzuimaanpak

En als je toch te maken krijgt met ziekte van medewerkers? Wat zijn dan de regels en verplichtingen?

Regels en verplichtingen bij ziekte

Werkgevers en zieke werknemers zijn samen verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer in de eerste twee ziektejaren. Beiden zetten zich actief in met als doel herstel en terugkeer naar werk van de zieke werknemer. Een overzicht van alle regels en verplichtingen vind je via de link hieronder.

Wet verbetering poortwachter

Deze wet is bedoeld om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Kern van de wet is dat snel en effectief ingrijpen, door een gezamenlijke inspanning van werkgever, werknemer en arbodienst of bedrijfsarts, voor korter verzuim zorgt.

Cao Kinderopvang

In de Cao Kinderopvang staat in artikel 5.12 informatie over bijvoorbeeld loondoorbetaling bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Ziekmelding na conflict

Wat kan je doen na ziekmelding van een werknemer vanwege een conflict? Ook hiervoor lees je meer in de Wet verbetering poortwachter.

Checklists verzuimgesprekken

Handige links

Veronica Jocker

Adviseur vitaliteit en ontwikkeling

Meer weten? Neem contact op!

Veronica Jocker

Meer weten? Neem contact op!