Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Cao Kinderopvang

5.7 Eenmalige uitkering

a.  Is de medewerker op 1 juli 2023 in dienst? Dan krijgt zij in juli 2023 een eenmalige uitkering van € 525 bruto bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Werkt zij gemiddeld minder of meer uur dan 36 uur per week? Dan krijgt zij de eenmalige uitkering naar verhouding van het aantal uur dat ze gemiddeld werkt.

b.  Over de eenmalige uitkering wordt geen pensioen opgebouwd. En ook geen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

c.  Heeft de medewerker in januari 2023 een gratificatie ontvangen? Dan wordt het bedrag van de gratificatie afgetrokken van de eenmalige uitkering. Het bedrag dat wordt afgetrokken is maximaal € 300 bij een voltijds dienstverband van 36 uur. Werkt zij gemiddeld minder uur per week? Dan is dit bedrag naar verhouding van het aantal uur dat ze gemiddeld werkt.