Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Artikel Cao

Tijdlijn van de onderhandelingen over de Cao Kinderopvang 2023-2024

Op 8 februari 2023 werd een akkoord bereikt over de Cao Kinderopvang, die een looptijd heeft van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Aan dit akkoord, gingen onderhandelingen vooraf. Op deze pagina zetten we het verloop voor je op een rij.

2023

Juli 2023 - Cao-partijen maken inhoudelijke afspraken over de Cao Kinderopvang

In aanvulling op het cao-akkoord hebben cao-partijen nog een aantal inhoudelijke afspraken gemaakt. Hiervoor is de cao op een aantal plekken gewijzigd.

Lees het hele nieuwsbericht

Juni 2023 - Cao Kinderopvang 2023-2024 algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Cao Kinderopvang 2023-2024 algemeen verbindend verklaard. De bedenkingen tegen het avv-verzoek zijn afgewezen. De algemeenverbindendverklaring geldt per 27 juni 2023, de datum van publicatie in de Staatscourant.

Lees het hele nieuwsbericht

Februari 2023 - Nieuwe Cao Kinderopvang 2023-2024

Op 8 februari 2023 hebben de werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke kinderopvang en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg en Welzijn, een akkoord bereikt over de nieuwe Cao Kinderopvang. De leden van de vier cao-partijen hebben ondertussen ingestemd met dit akkoord. En het akkoord is uitgewerkt in cao-teksten. Hiermee is er sprake van een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. 

Lees het hele nieuwsbericht

Januari 2023 - Onderhandelingen nieuwe Cao Kinderopvang hervat

Brancheorganisaties BK en BMK en vakorganisaties FNV en CNV hebben maandag 23 januari 2023 de onderhandelingen over een nieuwe Cao Kinderopvang hervat. In goede sfeer hebben cao-partijen gesproken over onderwerpen als looptijd van de cao en loonruimte. Belangrijke onderwerpen voor werkgevers en werknemers. Maar ook onderwerpen die veel discussie vragen door de vele aspecten die een rol spelen en onzekerheden over de komende periode. Op woensdag 8 februari a.s. zetten cao-partijen de onderhandelingen voort.

2022

November 2022 - Cao-partijen kinderopvang onderhandelen verder over de loonruimte

Op maandag 31 oktober hebben cao-partijen kinderopvang verder onderhandeld over een nieuwe Cao Kinderopvang. Er is verder gesproken over de loonruimte. Vanwege de onzekere en dure tijden van dit moment spreken cao-partijen al vroeg in de onderhandelingen over de loonruimte. Deze discussie is nog niet afgerond. Op 22 november 2022 staat een vervolgoverleg gepland.

Oktober 2022 - Cao-onderhandelingen kinderopvang: onzekere en dure tijden

De cao-onderhandelingen kinderopvang op maandag 3 oktober stonden in het teken van de onzekere, dure tijden van dit moment. Met gevolgen voor werknemers en werkgevers. Vanwege deze bijzondere situatie spraken cao-partijen op verzoek van vakorganisaties al vroeg in de onderhandelingen verkennend over de loonruimte.

Dit is een ingewikkelde discussie met meerdere aspecten en nog veel onduidelijkheid. Dit vraagt verder overleg en afstemming bij de vakbonden en bij de werkgeversorganisaties. Op maandag 31 oktober gaan de gesprekken verder. De gesprekken worden in goede sfeer gevoerd.

September 2022 - Onderhandelingen nieuwe Cao Kinderopvang zijn gestart

De startbijeenkomst voor de nieuwe Cao Kinderopvang vond op 13 september plaats. De huidige cao loopt op 31 december 2022 af. Op deze eerste dag hebben cao-partijen in goede sfeer hun inzetbrieven voor de nieuwe cao toegelicht. Dit vormt de basis voor de onderhandelingen.

Op 3 oktober beginnen de onderhandelingen echt. Cao-partijen verwachten in december van dit jaar een akkoord over een nieuwe Cao Kinderopvang te bereiken.

Data cao-onderhandelingen

  • maandag 3 oktober (eerste onderhandelingsdag)
  • maandag 31 oktober (tweede onderhandelingsdag)
  • dinsdag 22 november (derde onderhandelingsdag)
  • donderdag 8 december (vierde onderhandelingsdag)

Verzoek toetreding BVOK tot cao-onderhandelingen

Kort voor de start van de cao-onderhandelingen heeft BrancheVereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) een verzoek gedaan om aan de onderhandelingstafel toegelaten te worden. Cao-partijen hebben aangegeven dat BVOK in principe welkom is om deel te nemen aan de onderhandelingen.

Voor een constructief overleg past het niet dat BVOK een bezwaarprocedure heeft lopen tegen de afwijzing van het dispensatieverzoek voor de eigen cao, de Cao MKMB Kinderopvang. Cao-partijen hebben begrip voor de wens van BVOK om de uitkomst van de bezwaarprocedure af te wachten en respecteren deze wens. Zodra de definitieve uitspraak hierover bekend is, zijn cao-partijen bereid om opnieuw in overleg te gaan over de toetreding van BVOK tot de cao-onderhandelingen.

Aan de kant van de werkgevers voeren Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) de cao-onderhandelingen. Voor de medewerkers zijn dit FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn.

September 2022 - Cao-partijen kinderopvang doen verzoek aan minister Van Gennip

Cao-partijen in kinderopvang doen een oproep aan minister Van Gennip om financiële ruimte te creëren voor het verhogen van de salarissen in de sector. Zij verzoeken de minister om hiervoor de kinderopvangtoeslag (KOT) te verhogen. Deze verhoging moet helemaal ten goede komen aan een salarisverhoging van medewerkers in kinderopvang.

Cao-partijen doen deze oproep aan de start van de cao-onderhandelingen. Op dinsdag 13 september zijn de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Kinderopvang gestart. 

Bekijk de brief namens cao-partijen.

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!