Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools
Praktijkvoorbeeld Behoud

Positioneren als aantrekkelijke werkgever

7 nov 2019

'We bieden niet alleen hele eigen manieren van kinderopvang aan. Maar ook meerdere mogelijkheden om jezelf te ontplooien en door te groeien. Bovendien geloven we heel sterk in een persoonlijke benadering van elke collega. Bij ons valt heel wat te kiezen voor medewerkers'.

strand duinen 01221

Hr-manager Remko Anderson van de Stichting Rijswijkse Kinderopvang windt er geen doekjes om: de magere jaren in de sector zijn voorbij, banen liggen voor het oprapen en veel organisaties vissen in dezelfde vijver. Het vraagt heel wat creativiteit en energie om de eigen medewerkers aan boord te houden.

Daarom zijn we volop bezig om onze stichting als een aantrekkelijke werkgever te positioneren. Zeg maar een bedrijf, waarvan je graag deel uitmaakt. En daar slagen we steeds beter in.

Zo is het uitstroompercentage onder onze pedagogisch medewerkers gedaald van 15,52% vorig jaar naar 12,96% dit jaar. We willen blijven investeren om deze dalende trend de komende jaren voort te zetten. Dit is ook hard nodig.

Er valt echt iets te kiezen

De Rijswijkse kinderopvang kent drie zogenaamde hoofdmerken: UP Kinderopvang, Eigenwijs en True Colors Childcare. UP zit midden in de wijken en werkt bijvoorbeeld veel samen met scholen. Eigenwijs, de naam zegt het al, bewandelt een volstrekt eigen pad en heeft onder meer natuur hoog in het vaandel staan. True Colors richt zich op de internationale gemeenschap in de Haagse regio. Je kunt als medewerker uit meerdere smaken kiezen, vindt Remko Anderson.

‘Elk merk heeft zijn eigen dynamiek. Veel collega’s voelen zich prima thuis bij bijvoorbeeld Eigenwijs. Terwijl anderen het juist een uitdaging vinden na verloop van tijd naar een ander merk over te stappen. Het is maar wat het beste bij jou past, waarbij jij je het prettigst voelt. Eigenlijk leveren we maatwerk aan de klanten en aan onze medewerkers.’

Werken aan eigen loopbaan

Naast een uitgebreid keuzemenu heeft elke medewerker ook de ruimte te investeren in zijn of haar pedagogische en persoonlijke ontwikkeling. Via een keur aan trainingen en opleidingen op de eigen academie van de stichting. Om vakkennis op peil te houden. Of te kiezen voor doorgroei in een bepaalde richting. Zoals TSO-coördinator of IKC-medewerker, licht de hr-manager toe. 'Maar je kunt ook opklimmen tot bijvoorbeeld roosterexpert: volgens velen een absolute meerwaarde voor ons bedrijf.'

Investeren in je kroost

Ook op andere terreinen zet de Rijswijkse stichting haar functiegebouw in de verf. Door onder meer met het onderwijs combinatiefuncties in het leven te roepen. Heel interessant voor collega’s, die bij de bso werken, licht Remko Anderson toe.

Zij werken vaak met kleinere contracten, een pijnpunt in deze sector. Bij ons kunnen ze terecht wij als onderwijsassistent. Het mes snijdt dan aan diverse kanten: ze draaien meer uren, het werk wordt interessanter en je ontlast basisscholen.

In de vier integrale kindcentra van de Rijswijkse stichting gebeurt dat al. Elk centrum heeft kinder- en buitenschoolse opvang in het aanbod en is verbonden aan een basisschool, om zo de doorgaande leerlijn in praktijk te brengen. De overstap van opvang naar onderwijs verloopt zo een stuk soepeler, verzekert Remko Anderson. ‘Maar het is ook gewoon leuk in de centra. Want school en opvang zetten allerlei activiteiten voor de kinderen op touw. Ook daarom brengen ouders graag hun kroost naar ons.’

Kleine attentie, hoge waardering

Volgens Remko Anderson merk je ook op andere gebieden, dat er weer een gunstige wind waait in de kinderopvang. Zo lopen bij zijn organisatie weer stagiaires van de bbl-opleiding rond, inclusief een praktijkbegeleider. En bestaat er een ruime reiskostenvergoeding, die verder gaat dan de cao voorschrijft. Om collega’s uit andere regio’s tegemoet te komen. Maar ook voor allerlei attenties is meer ruimte, verzekert de hr-manager.

‘Natuurlijk is een goed salaris en leuk werk belangrijk. Maar ook op andere manieren is het fijn als je waardering krijgt. We hadden bijvoorbeeld recent een forse piek in het werk. Iedereen deed toen zijn stinkende best. Daarom hebben we alle 450 medewerkers een persoonlijk bedankje  gestuurd. Met een kleine attentie. Ook dat is een belangrijke vorm van mensen aan je binden.’

Meer lezen?