Icon Arrow Icon Arrow back Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon List Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Wat wordt bedoeld met een ‘aanvullend bewijs’?

Een aanvullend bewijs is een scholing die de medewerker moet doen voordat het diploma kwalificeert. Het is belangrijk dat deze scholing een branche-erkende scholing is en in de lijst met aanvullende bewijzen staat. Na het behalen van een scholing uit de lijst kwalificeert ze voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang. 

Er zijn verschillende lijsten met aanvullende bewijzen. Het is belangrijk dat je weet naar welke lijst je moet kijken. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de Diplomacheck. Hier zie je of er een aanvullend bewijs nodig is en in welke categorie en/of groep het diploma valt. 

Let op! Als de medewerker al werkzaam is/was in de kinderopvang op basis van een vervallen diploma, dan geldt er mogelijk een overgangsregeling. Als de medewerker aan de overgangsregeling voldoet, is een aanvullend bewijs niet nodig. 

Aanvullend bewijs nodig conform categorie A2? 

Met een aanvullend bewijs conform Categorie A2 kwalificeert het diploma voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en/of buitenschoolse opvang. 

Categorie A2 is verdeeld in vier groepen. Het overzicht met aanvullende bewijzen kun je vinden op de pagina van de betreffende groep. 

Let op! Het kan zijn dat het diploma wel direct kwalificeert voor werken in de buitenschoolse opvang. Voor werken in de buitenschoolse opvang is dan geen aanvullend bewijs nodig. Verder vallen sommige diploma’s onder categorie A2 én categorie B2. In dat geval kan de medewerker zelf kiezen wat voor soort aanvullend bewijs zij wil halen. 

Aanvullend bewijs nodig conform categorie B2? 

Met een aanvullend bewijs conform categorie B2 kwalificeert het diploma voor pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. 

Het overzicht met aanvullende bewijzen kun je vinden op de pagina van categorie B2. 

Hoe kies je een scholing uit het overzicht? 

Als de medewerker een scholing moet volgen uit de lijst met aanvullende bewijzen om te kwalificeren, maakt het niet uit welke scholing uit de lijst. Wij raden aan om een scholing uit te zoeken die het beste past bij wat ze nodig heeft. In de lijst met aanvullende bewijzen vind je in de rechterkolom per scholing een link voor meer informatie. Tijdens het volgen van de scholing kan de medewerker eventueel aan de slag als pedagogisch medewerker in ontwikkeling. Zie alle voorwaarden hiervoor in artikel 9.5 van de cao