Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 4

Voor de categorie diploma's A2 groep 4 zijn aanvullende bewijzen bepaald. In combinatie met een diploma uit A2 groep 4 kwalificeert dit voor de functie pedagogisch medewerker.

Bekijk de aanvullende bewijzen voor de categorie A2 groep 4.

Check altijd eerst de Diplomacheck of het diploma kwalificeert voor zowel dagopvang als bso/nso met aanvullend bewijs:

Naar Diplomacheck
 • Of een aanvullend bewijs alleen nodig is voor de functie van pedagogisch medewerker dagopvang.
 • Als het doel is werken als pedagogisch medewerker alleen in de bso: dan is het zinvol te bekijken of het diploma ook onder Categorie B2 kwalificeert en wellicht een ander aanvullend bewijs meer passend is voor jou.
 • Er zou eventueel ook een overgangsregeling kunnen gelden, waardoor geen aanvullend bewijs meer nodig is.

Een omschrijving van diploma’s die onder deze categorie vallen:

Diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn, maar in vergelijking met A2 groep 3 meer gericht zijn op individueel- of gezinsgericht werken dan op groepsgericht werken, en met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Voor de volledigheid staan hieronder, per opleidingsniveau, welke diploma’s vallen onder A2 groep 4.

Mbo-niveau 3

 • Sociaal Dienstverlener

Mbo-niveau 4

 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal Dienstverlener
 • Sociaal-maatschappelijk dienstverlener
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI, of SA1)
 • Thuisbegeleider

Associate Degree

 • Service, Welzijn & Zorg
 • Sociaal Werk in de Zorg

Hbo-bachelor

 • Maatschappelijk Werk
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Toegepaste Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs

Handige link

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!