Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie B2

Diploma’s die vallen onder de categorie B2 kwalificeren met een aanvullend bewijs voor pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Dit is in de vorm van een scholing.

Download de lijst met aanvullende bewijzen B2.

Wanneer er een scholing uit de lijst is behaald, kwalificeer je voor pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang.

Doe altijd eerst de Diplomacheck: er kan een overgangsregeling gelden, waardoor een aanvullend bewijs niet nodig is.

Naar Diplomacheck

Graag werken in de dagopvang en peuteropvang?

Doe de Diplomacheck en check of het diploma ook valt onder een categorie A2. Dit betekent dat het diploma met aanvullend bewijs kan kwalificeren voor de dagopvang en peuteropvang. Bepaal op basis van de uitslag in de Diplomacheck welke scholing je wilt volgen.

Welke diploma’s vallen onder categorie B2?

Mbo-niveau 3

 • Allround hospitality medewerker
 • Allround medewerker watersportindustrie
 • Begeleider specifieke doelgroepen 
 • Dierverzorger recreatiedieren
 • Gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Instructeur paardensport III
 • Maatschappelijk Verzorgende IG-plus
 • Medewerker food en hospitality
 • Opleiding Pedagogisch Medewerker (van Stichting opleidingen voor de ambulante zwakzinnigenzorg)
 • Sociaal Dienstverlener
 • Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
 • Vakbekwaam medewerker paardensport en- houderij
 • Verzorg(st)er Zwakzinnigenzorg
 • Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn
 • Zelfstandig beroepsbeoefenaar paardenhouderij en paardensport
 • Zelfstandig medewerker travel & hospitality
 • Zelfstandig Werkend Medewerker Recreatie

Mbo-niveau 4

 • Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen)
 • Bedrijfsleider paardensport en -houderij 
 • Bedrijfsleider/manager Paardenhouderij
 • Bezigheidstherapie
 • Leidinggevende travel & hospitality
 • Maatschappelijk zorgprofessional plus
 • Manager natuur en recreatie
 • Manager paardensportbedrijf
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Medewerker volwassenenwerk
 • Meewerkend horeca ondernemer
 • Middenkaderfunctionaris Recreatie
 • Ondernemer/manager recreatiedieren
 • Opleiding heilpedagogisch groepsleider
 • Opzichter/uitvoerder groene ruimte
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Praktijkopleider
 • Sociaal Dienstverlener
 • Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)
 • Technisch Onderwijsassistent
 • Vakexpert voeding en voorlichting
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde Z
 • Z-Verpleegkundige

Associate Degree

 • Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen)
 • Sociaal Werk in de Zorg
 • Sociaal Werk zonder keuzemodule Opvoeden in brede context

Hbo-bachelor

 • Kunstopleiding, niet zijnde een docentenrichting (verzamelnaam van opleidingen)
 • Maatschappelijk Werk
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Onderwijsmanagement
 • Opleidingskunde
 • Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal Werk zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Sportmanagement
 • Toegepaste Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die relatie hebben met activiteiten die in de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden, maar geen/onvoldoende didactiek bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken met en activiteiten voor groepen kinderen.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!