Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie B2

Voor de categorie B2 zijn aanvullende bewijzen bepaald. Een diploma uit categorie B2 kwalificeert uitsluitend in combinatie met het hier aangegeven aanvullend bewijs voor de functie van pedagogisch medewerker en alleen in de bso/nso.

Bekijk de aanvullende bewijzen voor de categorie B2.

Check altijd eerst de Diplomacheck: is het doel pedagogisch medewerker uitsluitend bso/nso of wil je ook kwalificeren voor dagopvang?

Naar Diplomacheck
 • Check of dit diploma ook kwalificeert voor dagopvang in combinatie met aanvullend bewijs en bepaal op basis van de uitslag in de diplomacheck welke scholing je dan wil volgen.
 • Er zou eventueel ook een overgangsregeling kunnen gelden, waardoor geen aanvullend bewijs meer nodig is.

Een omschrijving van diploma’s die onder deze categorie vallen:

Diploma’s van beroepsopleidingen die relatie hebben met activiteiten die in de buitenschoolse opvang kunnen worden aangeboden, maar geen/onvoldoende didactiek bevatten en niet/onvoldoende gericht zijn op het werken met en activiteiten voor groepen kinderen.

Voor de volledigheid staan hieronder, per opleidingsniveau, welke diploma’s vallen onder categorie B2.

Mbo-niveau 3

 • Allround hospitality medewerker
 • Allround medewerker watersportindustrie
 • Begeleider specifieke doelgroepen 
 • Dierverzorger recreatiedieren
 • Gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Instructeur paardensport III
 • Maatschappelijk Verzorgende IG-plus
 • Medewerker food en hospitality
 • Opleiding Pedagogisch Medewerker (van Stichting opleidingen voor de ambulante zwakzinnigenzorg)
 • Sociaal Dienstverlener
 • Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
 • Vakbekwaam medewerker paardensport en- houderij
 • Verzorg(st)er Zwakzinnigenzorg
 • Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn
 • Zelfstandig beroepsbeoefenaar paardenhouderij en paardensport
 • Zelfstandig medewerker travel & hospitality
 • Zelfstandig Werkend Medewerker Recreatie

Mbo-niveau 4

 • Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen)
 • Bedrijfsleider paardensport en -houderij 
 • Bedrijfsleider/manager Paardenhouderij
 • Bezigheidstherapie
 • Leidinggevende travel & hospitality
 • Maatschappelijk zorgprofessional plus
 • Manager natuur en recreatie
 • Manager paardensportbedrijf
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Medewerker volwassenenwerk
 • Meewerkend horeca ondernemer
 • Middenkaderfunctionaris Recreatie
 • Ondernemer/manager recreatiedieren
 • Opleiding heilpedagogisch groepsleider
 • Opzichter/uitvoerder groene ruimte
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Praktijkopleider
 • Sociaal Dienstverlener
 • Sociaal-maatschappelijk dienstverlener 
 • Sociale Dienstverlening (SD, SA, SAI of SA1)
 • Technisch Onderwijsassistent
 • Vakexpert voeding en voorlichting
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde Z
 • Z-Verpleegkundige

Associate Degree

 • Kunstopleiding (verzamelnaam van opleidingen)
 • Sociaal Werk in de Zorg
 • Sociaal Werk zonder keuzemodule Opvoeden in brede context

Hbo-bachelor

 • Kunstopleiding, niet zijnde een docentenrichting (verzamelnaam van opleidingen)
 • Maatschappelijk Werk
 • Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
 • Onderwijsmanagement
 • Opleidingskunde
 • Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs
 • Sociaal Werk zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Sportmanagement
 • Toegepaste Psychologie zonder specialisatie gericht op kinderen, jeugd en/of onderwijs

Handige link

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!