Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 2

Voor de categorie diploma's A2 groep 2 zijn de aanvullende bewijzen bepaald. Alleen voor de dagopvang kwalificeert een diploma uitsluitend met een dergelijk aanvullend bewijs. Voor bso/nso kwalificeren deze diploma’s zonder aanvullend bewijs.

Bekijk de aanvullende bewijzen voor de categorie A2 groep 2.

Check altijd eerst de Diplomacheck: er zou eventueel ook een overgangsregeling kunnen gelden, waardoor geen aanvullend bewijs meer nodig is.

Naar Diplomacheck

Een omschrijving van diploma’s die onder deze categorie vallen:  

Diploma’s van voor dagopvang verouderde beroepsopleidingen en aktes voor leraar basisonderwijs: voorgangers van PABO/Leraar Basisonderwijs.

Voor de volledigheid staan hieronder, per opleidingsniveau, welke diploma’s vallen onder A2 groep 2.

Mbo-niveau 4:

  • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
  • Akte Kleuterleidster A
  • Akte Kleuterleidster B
  • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)
  • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem

Hbo-bachelor:

  • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
  • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
  • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
  • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

Handige link

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!