Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 2

Diploma’s die vallen onder de categorie A2 groep 2 kwalificeren voor pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang is er nog een aanvullend bewijs nodig. Dit is in de vorm van een scholing.

Download de lijst met aanvullende bewijzen A2 groep 2.

Wanneer er een scholing uit de lijst is behaald, kwalificeer je voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang.

Doe altijd eerst de Diplomacheck: er kan een overgangsregeling gelden, waardoor een aanvullend bewijs niet nodig is.

Naar Diplomacheck

Welke diploma’s vallen onder categorie A2 groep 2? 


Mbo-niveau 4:

  • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
  • Akte Kleuterleidster A
  • Akte Kleuterleidster B
  • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland)
  • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem

Hbo-bachelor:

  • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
  • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
  • Akte van bekwaamheid als (hoofd)leidster bij het kleuteronderwijs
  • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)

Het gaat om diploma’s van voor dagopvang verouderde beroepsopleidingen en aktes voor leraar basisonderwijs: voorgangers van PABO/Leraar Basisonderwijs.

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!