Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 3

Diploma’s die vallen onder de categorie A2 groep 3 kwalificeren met een aanvullend bewijs voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Dit is in de vorm van een scholing.

Download de lijst met aanvullende bewijzen A2 groep 3.

Wanneer er een scholing uit de lijst is behaald, kwalificeer je voor pedagogisch medewerker in de dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Uitsluitend in de buitenschoolse opvang werken?


Wanneer het doel is om in de buitenschoolse opvang te werken, dan raden wij aan om te kijken of het diploma ook onder categorie B2 valt. Die lijst van aanvullende bewijzen bevat kortere scholingen waardoor je sneller kwalificeert. Bekijk categorie B2.

 

Doe altijd eerst de Diplomacheck: er kan een overgangsregeling gelden, waardoor een aanvullend bewijs niet nodig is.

Naar Diplomacheck

Welke diploma’s vallen onder categorie A2 groep 3?


Mbo-niveau 3

 • Begeleider gehandicaptenzorg
 • Begeleider specifieke doelgroepen
 • Gehandicaptenzorg GHZ
 • Maatschappelijk Verzorgende IG-plus
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Opleiding Pedagogisch Medewerker (van stichting opleidingen voor de ambulante zwakzinnigenzorg)
 • Verzorg(st)er Zwakzinnigenzorg

Mbo-niveau 4

 • Agogisch medewerker ggz
 • Cultureel Werk
 • Kultureel Werk
 • Maatschappelijk zorgprofessional plus
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Medewerker volwassenenwerk
 • Opleiding heilpedagogisch groepsleider
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij
 • Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Werker
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde Z
 • Z-verpleegkunde

Associate Degree

 • Sociaal werk zonder keuzemodule Opvoeden in brede context
 • Didactisch Educatief Professional

Hbo-bachelor

 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 • Kultureel Werk
 • Sociaal Werk zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog

Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Handige links

Meer weten? Neem contact op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact op!