Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 3

Voor de categorie A2 groep 3 zijn aanvullende bewijzen bepaald die nodig zijn om te kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker.

Bekijk de aanvullende bewijzen voor de categorie A2 groep 3.

Check altijd eerst de Diplomacheck of het diploma kwalificeert voor zowel dagopvang als bso/nso met aanvullend bewijs:

Naar Diplomacheck
 • Of een aanvullend bewijs alleen nodig is voor de functie van pedagogisch medewerker dagopvang.
 • Als het doel is werken als pedagogisch medewerker alleen in de bso: dan is het zinvol te bekijken of het diploma ook onder Categorie B2 kwalificeert en wellicht een ander aanvullend bewijs meer passend is voor jou.
 • Er zou eventueel ook een overgangsregeling kunnen gelden, waardoor geen aanvullend bewijs meer nodig is.

Een omschrijving van diploma’s die onder deze categorie vallen:

diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met te weinig pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Voor de volledigheid staan hieronder, per opleidingsniveau, welke diploma’s vallen onder A2 groep 3.

Mbo-niveau 3

 • Begeleider gehandicaptenzorg
 • Begeleider specifieke doelgroepen
 • Gehandicaptenzorg GHZ
 • Maatschappelijk Verzorgende IG-plus
 • Medewerker maatschappelijke zorg
 • Opleiding Pedagogisch Medewerker (van stichting opleidingen voor de ambulante zwakzinnigenzorg)
 • Verzorg(st)er Zwakzinnigenzorg

Mbo-niveau 4

 • Agogisch medewerker ggz
 • Cultureel Werk
 • Kultureel Werk
 • Maatschappelijk zorgprofessional plus
 • Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Medewerker volwassenenwerk
 • Opleiding heilpedagogisch groepsleider
 • Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
 • Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
 • Persoonlijk begeleider zorgboerderij
 • Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal Werker
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Verdere Scholing in Dienstverband (VSID), richting kinderdagverblijven
 • Verpleegkunde Z
 • Z-verpleegkunde

Associate Degree

 • Sociaal werk zonder keuzemodule Opvoeden in brede context

Hbo-bachelor

 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling
 • Kultureel Werk
 • Sociaal Werk zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work zonder afstudeerrichting/profiel/programma Jeugd, Jeugdzorgwerker, Sociaal Pedagoog, Social Educational Care of Cultureel Maatschappelijk Agoog
 • Social Work, afstudeerrichting Cultureel Maatschappelijk Agoog

Handige link

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!