Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 1

Diploma’s die vallen onder de categorie A2 groep 1 kwalificeren voor pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang is er nog een aanvullend bewijs nodig. Dit is in de vorm van een scholing.

Download de lijst met aanvullende bewijzen A2 groep 1.

  Wanneer er een scholing uit de lijst is behaald, kwalificeer je voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang.

  Doe altijd eerst de Diplomacheck: er kan een overgangsregeling gelden, waardoor een aanvullend bewijs niet nodig is.

  Naar Diplomacheck

  Welke diploma’s vallen onder categorie A2 groep 1?


  Mbo-niveau 4

  • Activiteitenbegeleider (AB)
  • Activiteitenbegeleiding (AB)
  • Agogisch Werk
  • Inrichtingswerk (IW)
  • Residentieel werk (RW)
  • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening

  Hbo-bachelor

  • Activiteitenbegeleiding (AB)
  • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
  • Educatieve therapie (van Mikojel)
  • Inrichtingswerk (IW)
  • Jeugdwelzijnswerk
  • Kreatief educatief Werk

  Het gaat om diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met verouderde pedagogische kennis en inzichten, met name pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

  Handige links

  Meer weten? Neem contact op!

  Cao Kinderopvang logo vierkant

  Meer weten? Neem contact op!