Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 1

Diploma’s die vallen onder de categorie A2 groep 1 kwalificeren voor pedagogisch medewerker in de buitenschoolse opvang. Voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang is er nog een aanvullend bewijs nodig. Dit is in de vorm van een scholing.

Ga naar de lijst met aanvullende bewijzen.

Wanneer er een scholing uit de lijst is behaald, kwalificeer je voor pedagogisch medewerker in de dagopvang en peuteropvang.

Doe altijd eerst de Diplomacheck: er kan een overgangsregeling gelden, waardoor een aanvullend bewijs niet nodig is.

Naar Diplomacheck

Welke diploma’s vallen onder categorie A2 groep 1?


Mbo-niveau 4

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo-bachelor

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk

Het gaat om diploma’s van agogische beroepsopleidingen gericht op het werken met groepen, maar met verouderde inzichten en pedagogische kennis over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Handige link

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!