Icon Arrow Icon Quote Icon Close Icon Enlarge Icon Calendar Icon Currency Icon Clock Icon Location Icon Shield Icon Chevron Icon Attachment Icon Download star icon-hat icon-tools

Categorie A2 groep 1

Diploma's die kwalificeren met aanvullend bewijs voor de functie van pedagogisch medewerker. Voor de categorie diploma's A2 groep 1 zijn aanvullende bewijzen bepaald. Uitsluitend voor de dagopvang kwalificeert een diploma met een dergelijk aanvullend bewijs. Voor bso/nso kwalificeren deze diploma's zonder aanvullend bewijs.

Bekijk de aanvullende bewijzen voor de categorie A2 groep 1.

Check altijd eerst de Diplomacheck: er zou eventueel ook een overgangsregeling kunnen gelden, waardoor geen aanvullend bewijs meer nodig is.

Naar Diplomacheck

Een omschrijving van diploma’s die onder deze categorie vallen:

Diploma’s van beroepsopleidingen die agogisch van inhoud zijn en gericht op het werken met groepen, maar met verouderde pedagogische kennis en inzichten, met name pedagogiek over de ontwikkeling van (jonge) kinderen (zonder beperking).

Voor de volledigheid staan hieronder, per opleidingsniveau,  welke diploma’s vallen onder A2 groep 1.

Mbo-niveau 4

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo-bachelor

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk

Handige link

Meer weten? Neem contact met ons op!

Cao Kinderopvang logo vierkant

Meer weten? Neem contact met ons op!